Etikos mokytojų taikomų mokymo(-si) metodų, siekiant mažinti socialinę atskirti mokykloje, veiksmingumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etikos mokytojų taikomų mokymo(-si) metodų, siekiant mažinti socialinę atskirti mokykloje, veiksmingumas
Alternative Title:
Efficiency of teaching methods diminishing social isolation in lessons of ethics
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 87, p. 86-92
Keywords:
LT
Etikos mokytojas; mokymos(si)metodai; socialinė atskirtis.; etikos mokytojas; mokymosi metodai; socialinė atskirtis.
EN
Ethics teacher; methods of teaching; social isolation.; ethics teacher; social isolation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos mokymo metodų per etikos pamokas taikymo galimybės mažinant tarp mokinių socialinę atskirtį. Atliktoje apklausoje dalyvavo 232 respondentai iš įvairių Lietuvos pagrindinių ir vidurinių mokyklų: 190 moksleivių, besimokančių 8-10 klasėse, ir 42 etikos mokytojai. Tyrime dalyvavusių etikos mokytojų nuomone, socialiai atstumti mokiniai dažniausiai yra uždari, nepasitikintys savimi, agresyvūs. Mokytojai atstumtus mokinius stengiasi pagirti už menkiausią pasiekimą, padrąsinti bei paskatinti bendrauti su klasės mokiniais. Dažniausiai per etikos pamokas naudojami socializacijos metodai - grupinis darbas, projektinės užduotys. Nors dauguma mokinių teigė labiausiai mėgstantys bendravimą ir bendradarbiavimą skatinančius metodus, net 19 proc. apklaustų mokinių nurodė, kad bendrauti su etikos mokytoju geriau sekasi atliekant individualias užduotis (raštu). Galima teigti, kad metodai, skatinantys burtis į grupes, kūrybiškai bendradarbiauti pagyvina mokymo procesą bei leidžia lavinti socialinius ir komunikacinius mokinių įgūdžius, kurie yra ypač svarbūs socialinės atskirties prevencijos požiūriu. Tačiau atmestinai ir neapgalvotai taikant šiuos metodus, ypač klasėse, kuriose ryški socialinės atskirties problema, pastaroji gali dar labiau pagilėti, todėl šiuo atveju etikos mokytojo uždavinys - integruoti atskirtuosius mokinius į grupes ir padėti jiems atskleisti jų pranašumus, naudojant tiek individualumą, tiek bendradarbiavimą skatinančias užduotis. Visų pirma yra tikslinga skirti individualias užduotis, o pažinus kiekvieną vaiką, jo poreikius, gebėjimus ir galimybes, skirti grupines užduotis bei siekti visos klasės bendradarbiavimo.

ENNowadays social isolation is increasing rapidly, but the need of depend to society, to be a part of community are still vital. Needless to say that the problem of social isolation is actually must be taken in mind. Decreased number of family numbers, psychological aspects, distinct differences among social classes, rapid growth of modern information technologies has changed our ways of communication and forms of keeping in touch with the world. The aim of the study is to disclose the problem of social isolation and to examine possibilities to diminish it in the secondary school (8-10 form) in lessons of ethics. A practical research was impelled by the aim to find ways of diminishing social isolation in the secondary school. It is important to research the lessons of ethics as a tool of solving the increasing problem of isolation. Schoolchildren of 8-10th forms were chosen for the specific age and complex of developed characteristics. The methods of teaching as tools of encouraging groupwork are emphasised in the study. Social skills, collaborating and contributing to society are very important for schoolchildren to be developed. Still groupwork should be chosen very gingerly because of clam, unsocial schoolchildren. So the most important to mix individual assignment and group projects. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Socialiniai pokyčiai: Lietuva, 1990/1998 / Aleksandras Dobryninas, Vladas Gaidys, Boguslavas Gruževskis, Arūnas Poviliūnas, Vytautas Skapcevičius, Marius Povilas Šaulauskas, Saulius Žukas ; redaktorė Danutė Ulčinskaitė. Vilnius : Garnelis, 2000. 214 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17397
Updated:
2018-12-17 12:03:48
Metrics:
Views: 37    Downloads: 2
Export: