Культуроведческий комментарий к тексту как средство раскрытия национально-культурной специфики слова

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Культуроведческий комментарий к тексту как средство раскрытия национально-культурной специфики слова
Alternative Title:
Cultural and educational comment on the text as a means to disclose the national-cultural specific of the word
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTKalba yra tiesioginis dvasinio ir psichinio visuomenės, žmonių gyvenimo atspindys. Neįmanoma adekvačiai suvokti kalbos ir grožinio teksto numojant ranka į konkrečios tautos istorijos ir kultūros kontekstus, socialinį kalbos aspektą. Straipsnyje kalbama apie būtinybę pasirengti ir atlikti įžanginį darbą prieš pradedant tyrinėti užsienio kalba parašytą tekstą. Iškeltai problemai išskleisti atliekama specifinių žodžių, kurie negali būti išversti į svetimą kalbą "neišverčiant" jų reikšmės, analizė.Reikšminiai žodžiai: Tekstas; Kultūra; Žodis; Text; Culture; Word.

ENThe language directly reflects spiritual and mental life of society, the people. It is impossible to understand adequately speech and to comprehend adequately a piece of fiction without taking into account the principle of civilization or a cultural and educational aspect in a particular language. The problem of presentation of introductory information and the ways of conducting preparatory work that is necessary for the ethic and aesthetic comprehension of a fiction work in a foreign language are investigated in the paper. This problem is investigated on the basis of name - words with a background nuance or cultural comment that can not be adequately translated into another language without changing these concepts in a different culture. [From the publication]

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Etnolingvistika / Aloyzas Gudavičius. Šiauliai : K.J. Vasiliausko įm., 2000. 181 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1737
Updated:
2013-04-28 15:32:36
Metrics:
Views: 46
Export: