Investigation of environmental air pollution and its change assessment in Šiauliai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Investigation of environmental air pollution and its change assessment in Šiauliai
Alternative Title:
Aplinkos oro taršos lygio Šiauliuose tyrimai ir jo kaitos įvertinimas
In the Journal:
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Aplinkos apsauga / Environmental protection.
Summary / Abstract:

LTAplinkos oro užterštumas yra viena iš pagrindinių plaučių ligų, piktybinių navikų, alerginių ir kitų lėtinių ligų priežasčių. Mobiliojoje laboratorijoje atlikti aplinkos oro užterštumo Šiauliuose 2003 metais tyrimai, analizuota teršalų pasiskirstymas miesto aplinkos ore. Matavimai buvo atliekami kartą per mėnesį tyrimo postuose, išdėstytuose 1 km atstumu vienas nuo kito. Nustatyta tokia vienkartinė vidutinė metinė teršalų koncentracija (viename kvadratiniame kilometre). CO koncentracija miesto aplinkos ore kito nuo 0,5 mg/m3 iki 5,8 mg/m3, o 51% miesto teritorijos - nuo 0,8 mg/m3 iki 1,4 mg/m3. NO2 koncentracija kito nuo 0,003 mg/m3 iki 0,495 mg/m3. SO2 – nuo 0,0015 mg/m3 iki 0,012 mg/m3. O3 koncentracija kito nuo 0,022 mg/m3 iki 0,134 mg/m3. Suminių angliavandenių koncentracija kito nuo 1,5 ppm iki 3,5 ppm. Didžiausia teršalų koncentracija nustatyta centrinėje miesto dalyje. Raktažodžiai: aplinkos oro tarša, didžiausioji leistinoji teršalų koncentracija (DLK), mobilioji laboratorija, anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NO, NO2), ozonas (O3), sieros dioksidas (SO2), matavimo intervalas, teršalų koncentracija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aplinka; Oras; Užterštumas; Teršalai; Koncentracija; Matavimai; Šiauliai.

ENAir pollution is one of the main reasons for pulmonary diseases, malignant tumours, and allergic and other chronic deceases. In 2003, with the help of a mobile laboratory, investigation into air pollution and its distribution in Šiauliai city was accomplished. Measurements were performed once a month in exploratory positions deployed at 1 km intervals one from another. Average pollutant concentration for the year was measured for an area of one square kilometre. Concentration of CO in the Šiauliai area varied from 0.5 mg/m³ to 5.8 mg/m³, with 51 % of the Šiauliai area recording from 0.8 mg/m³ to 1.4 mg/m³. Concentration of NO2 varied from 0.003 mg/m3 to 0.495 mg/m3, and SO2 from 0.0015 mg/m3 to 0.012 mg/m3. Concentration of O3 varied from 0.022 mg/m³ to 0.134 mg/m³. The total concentration of hydrocarbons varied from 1.5 ppm to 3.5 ppm. The highest level of pollution was observed in the central part of the city. [From the publication]

ISSN:
1822-4199
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1735
Updated:
2013-04-28 15:32:34
Metrics:
Views: 30
Export: