Tauragnų šv. Jurgio bažnyčios XIV-XX amžiuje : Rimvydas Laužikas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tauragnų šv. Jurgio bažnyčios XIV-XX amžiuje: Rimvydas Laužikas
In the Book:
Tauragnai / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2005. P. 482-498. (Lietuvos valsčiai ; kn. 12)
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Piliakalniai / Hilforts; Kariuomenė / Armed forces.
Summary / Abstract:

LTTauragnai minimi istoriniuose šaltiniuose nuo XIII a. Kaip atrodė pirmosios bažnyčios, kada jos buvo statytos, remontuojamos, perstatomos - nežinome. Tauragnų parapijinė bažnyčia rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą minima 1498 m. Galime manyti,kad nedidelis kulto pastatas iškart po krikšto galėjo būti įkurtas šalia Taurapilio piliakalnio. Tačiau po to, kai 1433 m. Livonijos ordino kariuomenė sunaikino Tauragnų apylinkes, antroji Tauragnų bažnyčia jau tikrai buvo suręsta patogesnėje prekybai vietoje įsikūrusiame miestelyje. Informacija apie senasias Tauragnų bažnyčias bei jų aplinką buvo gauta 1997- 2000 m. archeologinių tyrimų metu. Bendras ištirtas plotas – 179 m2. Tauragnų buvusiųjų bažnyčių vietoje aptikto kultūrinio sluoksnio storis svyruoja nuo 0,51 iki 1,8 m storio. Iš viso atidengti 65 geriau ar prasčiau išlikę, griautiniai, XV-XVIII a. I-osios pusės kapai. Visi kapai krikščioniški. Aptikta keturių skirtingų laikotarpių pamatų liekanų, priklausiusių XV-XIX a. Tauragnų šventovių skirtingoms dalims (fasadinių bei šoninių sienų, zakrastijos, piliorių, bokštų pamatai) bei XV-XVI a. laidojimo kriptos liekanos. Tyrimų metu viso aptikta 792 radiniai: monetų 126 vnt. (vyrauja Jono Kazimiero šilingai), papuošalų ir aprangos detalių (žalvarinių adatėlių, segių, tekstilės ir odos fragmentų, pakabukų, žiedų, medalikėlių, geležinių diržų sagčių, karolių vėrinių ir pavienių karoliukų) 101 vnt., geležinių, kalvio darbo vinių 472 vnt.; kitų radinių 193 vnt. Taip pat tyrimų metu aptikta 388 vnt. žiestos keramikos fragmentų bei 332 vnt. langų stiklo fragmentų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tauragnai; Bažnyčios; Archeologiniai radiniai; Tauragnai; Church; Archaeological finds.

ENTauragnai was first mentioned in historical sources in the 13th century. It is not known how first churches looked like, when they were built, reconstructed or rebuilt. The Tauragnai parish church in written sources was first mentioned in 1498. It can be assumed that a small religious building immediately after baptizing could be built near Taurapilis hill fort. However after the Livonian Order ravaged the vicinity of Tauragnai in 1433, the next church in Tauragnai was certainly constructed in a more convenient place for trade in the established borough. Information about old churches of Tauragnai and their environment was received in 1997- 2000 during archaeological digs. Total investigated area is 179 m2. Thickness of cultural layer found at the former location of Tauragnai churches varies from 0,51 to 1,8 m. Totally 65 tombs of 16th century – 1st half of the 18th century in different condition were excavated. All the tombs are Christian. Remains of buildings of Tauragnai confessional buildings of four different time periods of the 15th-19th centuries were found (foundations of front and side walls, vestries, pillars, towers) and remains of a burial crypt of the 15th-16th century were found. During the digs in total 792 artefacts were found: 126 coins (predominantly shillings of Jonas Kazimieras (John II Casimir)), 101 pieces of decorations and apparel (copper pins, brooches, fragments of textile and leather, pendants, rings, medals, iron buckles, strings of beads and single beads), 472 iron smith’s spikes; 193 other artefacts. Also during the digs 388 pieces of pottery and 332 pieces of window glass were found.

Related Publications:
Lietuvos katalikų bažnyčios / Kazys Misius, Romualdas Šinkūnas. Vilnius : Pradai, 1993. 623 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/172
Updated:
2020-11-19 20:48:15
Metrics:
Views: 72
Export: