Drabužio figūros vaidmuo subjektyvumo raiškoje (Antano Baranausko Kelionė Peterburkan)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Drabužio figūros vaidmuo subjektyvumo raiškoje (Antano Baranausko Kelionė Peterburkan)
Alternative Title:
Figures of clothes in the expression of subjectivity (Kelionė Peterburkan (Journey to Petersburg) by Antanas Baranauskas)
In the Journal:
Teksto slėpiniai. 2008, Nr. 11, p. 82-103
Keywords:
LT
Antanas Baranauskas; subjektyvumas; figūratyvumas; drabužis; tradicinė visuomenė; modernėjimas; mada.
EN
Antanas Baranauskas; subjectivity; figurativity; clothes; traditional society; modernization; fashion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama dviejų tikslų. Pirma, parodyti, kad subjekto samprata literatūroje reiškiasi ne tik refleksyviai, bet ir figūratyviai. Viena ryškiausių nereflektyvaus ar ikireflektyvaus subjektyvumo figūrų yra drabužis. Jis netiesiogiai gali atskleisti subjekto santykį su savimi (tai lemia jo sąlytis su kūnu ir juslinis medžiagos turiningumas), su kitu subjektu (kaip vienas iš išorės, kuri yra prieigos prie kito pradžia, komponentų) ir su vieno ar kito laikotarpio socialinėmis normomis bei tradicijomis. Antra, parodyti, kaip šios teorinės prielaidos "įsikūnija" konkrečiame literatūros tekste, - Antano Baranausko poemoje Kelionė Peterburkan (1858). Drabužių figūratyvinio tako analizė leidžia daryti išvadas, kad primygtinis tradicinės aprangos gynimas poemoje žymi tradicinės visuomenės krizę ir modernaus subjekto formavimosi pradžią. [Iš leidinio]

ENThe article has two objectives. The first one is to discuss the expression of the concept of subject in literary texts. We make a premise that this concept can be expressed reflexively as well as figuratively. Clothes are one of the most vivid figures of non-reflective or nearly reflective subjectivity. They have the capacity to reveal the subject's attitude towards itself, towards the other, and towards social norms and traditions of various periods. The second objective is to show these theoretical premises at work in a concrete literary text. For analysis we have chosen Antanas Baranauskass poem Kelionė Peterburkan [Journey to Petersburg, 1858]. An analysis of clothings figurative path in these poems shows that the constant defense of traditional clothes marks the crisis of traditional society and the birth of the modern subject. [From the publication]

ISSN:
1648-6390
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17196
Updated:
2018-12-17 12:16:23
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: