Mokytojų rengimas ir "aktyviosios mokyklos" teorija bei patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų rengimas ir "aktyviosios mokyklos" teorija bei patirtis
Alternative Title:
Education of teachers and experience of the "active school"
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 64-71
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos šiuolaikinės mokytojų rengimo problemos pasaulyje ir Lietuvoje. Daugiausia priekaištų pateikiama dėl pernelyg teorizuotų pedagoginių studijų, jų atotrūkio nuo praktikos, nuo vaiko, jo psichologijos, dėl vaiko mokymosi dėsningumų nežinojimo ir kt. Visais šiais klausimais turtingos patirties gali atskleisti "aktyviosios mokyklos" teorija ir praktika, nuodugnesnės naujųjų mokyklų studijos daugeliu atžvilgių padėtų sėkmingiau spręsti šiuolaikines mokytojų rengimo problemas. Straipsnyje yra svarstomos pagrindinės mokytojų rengimo tendencijos ir problemos pasaulyje. Lyginamuoju aspektu analizuojami "aktyviosios mokyklos" pedagoginiai principai, mokymo organizavimo formos ir metodai, aktualūs šiuolaikinei mokyklai. Atskleidžiami pedagoginio bendravimo ypatumai naujųjų mokyklų praktikoje. Pateikiamas "aktyviosios mokyklos" mokytojų rengimo modelis bei konkrečiais pavyzdžiais pagrindžiamas "aktyviosios mokyklos" poveikis tarpukario Lietuvos mokyklai. Tyrimo metodai buvo mokslinės pedagoginės, psichologinės literatūros, pedagoginės minties šaltinių, švietimo reformų dokumentų, koncepcijų, metodinių rekomendacijų lyginamoji analizė, interpretavimas. Diskusijose ryškėja mokytojų rengimo tendencijos, siūlomi įvairūs modeliai, iš jų ir mokytojų rengimas mokykloje, naujojo profesionalizmo modelis (D. Hangreaves). Nurodoma, kad mokymo proceso psichologizavimas vadovaujantis intereso principu susijęs su J. F. Herbarto daugiapusio intereso teorija, kurią Diujis aštriai kritikavo, bet teoriniu aspektu labai nuo jos nenutolo, nors abiejų mokslininkų pradžios pozicijos skirtingos: Herbartas remiasi asociatyvine psichologija, Diujis - biogenetiniais principais. "Aktyviosios mokyklos" idėjos atsispindėjo ir Lietuvos pedagogų ieškojimuose.

ENThe comparative analysis of the works of foreign education scientists shows that there are many similarities in teacher education problems abroad and in Lithuania: lack of integration between pedagogical theory and practice; too little effort to teach the future teachers to teach effectively and use modern active teaching methods; the role of practice work in teacher education is often underestimated and other problems. Based on comparative analysis the article reviews the main principles of education, the content of teaching, forms and methods of its organization, attitudes toward the child, requirements for the education of teachers, problems of the pedagogical intercommunication and their solution in the "active school". So studying of the theory and practice of "active school" can help to solve these problems of modern teacher education. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17153
Updated:
2018-12-17 11:01:52
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: