Петербургский текст в поэзии Томаса Венцловы

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Петербургский текст в поэзии Томаса Венцловы
Alternative Title:
Petersburg text in the potery of Tomas Venclova
In the Book:
Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Филологического факультета СПбГУ, 2005. p. 238-242
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Literatūra / Literature; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Mitologija / Mythology; Užsienio literatūra / Foreign literature.
Summary / Abstract:

LTTomo Venclovos poezijos „Peterburgo tekstui“ priklauso keletas įvairiu laiku parašytų eilėraščių: „Nusišypsok, sustok“, „Lyg nuotraukoj“, „Poeto atminimui. Variantas“, „Tvankumoj, ties nelaukto žemyno riba“, „Petelio gatvė“, “Kartaginoje po daugelio metų“, „Įlanka“, „ Mes deginom šią lempą“, „Po paskaitos“. Kartais miestas atpažįstamas iš konkrečių realijų, kartais iš bendrojo eilėraščio konteksto. „Peterburgo tekstui“ priklausantys Venclovos eilėraščiai siejasi su dviem pagrindinėm poeto temomis: laisvės ir poezijos temomis, juose ryškus Peterburgo poezijos (A. Achmatova, O. Mandelštamas, J. Brodskis) intertekstas. Kartais eilėraštyje suartinami du svarbiausi Venclovos kūryboje miestai Peterburgas ir Vilnius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Poezija, lietuvių; Poezija, rusų; Intertekstualumas; "Peterburgo tekstui"; Miesto figūra; Metaforos; Urbanistinė tematika; Antikinė mitologija.

ENTomas Venclova’s poetry book “Petersburg’s texts” (Peterburgo tekstui) contains a number of poems written at different times: “Smile, hold on” (Nusišypsok, sustok), “As in a picture” (Lyg nuotraukoj), “In memory of a poet. An alternative” (Poeto atminimui. Variantas), “In dusty heat, by the boundary of an unexpected continent” (Tvankumoj, ties nelaukto žemyno riba), “Petel’s street” (Petelio gatvė), “In Cartagena, after many years” (Kartaginoje po daugelio metų), “A lagoon” (Įlanka), “We burnt this lamp” (Mes deginom šią lempą), “After the lecture” (Po paskaitos). Sometimes the city is recognized from specific realities, sometimes from the general context of a poem. Venclova’s poems from “Petersburg’s texts” are linked to two main poet’s themes: the themes of freedom and poetry, intertext of Petersburg’s poetry (A. Achmatova, O. Mandelstam, J. Brodsky) is also clearly-articulated. Sometimes in these poems, two most important cities in Venclova’s poetry – Petersburg and Vilnius - are brought together.

ISBN:
5-8465-0376-04
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1713
Updated:
2021-02-15 18:20:55
Metrics:
Views: 34    Downloads: 1
Export: