Mikčiojimo ir mokyklinio nerimo ryšys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikčiojimo ir mokyklinio nerimo ryšys
Alternative Title:
Link between stuttering and school anxiety
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2007, Nr. 1 (16), p. 68-77
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
mikčiojantys moksleiviai; mikčiojimo stiprumas; mokyklinis nerimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami mikčiojančių vaikų mokyklinio nerimo veiksniai, mokyklinio nerimo lygiai ir jų ryšys su mikčiojimo stiprumu, pobūdžiu bei rūšimi. Siekiant įvertinti mokinių mikčiojimo ir nerimo ryšį, buvo atliktas tyrimas taikant B. Fillips metodiką. Ištirti 57 mikčiojantieji, kuriems konstatuotas neurozinis ir panašus į neurozinį mikčiojimas, iš jų 26 pradinių klasių moksleiviai (7-10 m. amžiaus), 28 besimokantys vidurinėse klasėse (11-15 m. amžiaus) ir trys aukštesniųjų klasių moksleiviai (16-17 m. amžiaus). Tyrimas atskleidė mikčiojančių mokinių savijautą mokykloje, ryšį tarp mokyklinio nerimo lygio bei mikčiojimo stiprumo. Nustatyta, kad daugiau negu pusė tyrime dalyvavusių mikčiojančiųjų jaučia žymų mokyklinį nerimą, kuris yra susijęs su mikčiojimo rūšimi, o ypač nerimas pasireiškia saviraiškos baime, baime nepateisinti lūkesčių, žinių tikrinimo baime, bendru nerimu. Tyrimo duomenų analizė leidžia teigti, kad yra glaudžios sąsajos tarp mikčiojančiųjų mokyklinio nerimo ir mikčiojimo rūšies bei stiprumo. Visi mokyklinio nerimo veiksniai: bendras nerimas, socialinis stresas, frustruotas sėkmės poreikis, saviraiškos baimė, žinių tikrinimo baimė, baimė nepateisinti lūkesčių, žemas fiziologinis pasipriešinimas stresui, santykių su mokytojais problemos ir baimės yra tarpusavyje susiję. Tyrimo rezultatai iš dalies patvirtino iškeltą hipotezę, kad mokyklinis nerimas priklauso nuo mikčiojimo rūšies ir mikčiojimo stiprumo, o mikčiojimas skatina nerimo atsiradimą ir atvirkščiai. Straipsnyje aptariami mikčiojančiųjų mokyklinės adaptacijos ypatumai ir veiksniai, skatinantys mikčiojimo stiprumą.

ENThe paper analyzes school anxiety factors of stammering children, school anxiety level and their relationship with stammering severity, nature and type. In order to assess the link between stammering and anxiety of pupils, the study has been carried out through the application of B. Fillips methodology. 57 stammering pupils who have been found neurotic and similar to neurotic stammering, including 26 pupils from primary school (aged 7-10), 28 pupils from secondary classes (11-15 years old) and three senior school pupils (16-17 m . age). The study revealed how stammering pupils feel at school, the relationship between school anxiety level and stammering severity. It has been found that more than half of stammering pupils who took part in the study feel considerable school anxiety, which is related to the type of stammering, in particular, anxiety is shown through the fear of self-expression, the fear to betray expectations, fear of knowledge check, and overall anxiety. Analysis of the data suggests that there are close links between school anxiety of stammering pupils and type and severity of stammering. All the factors of school anxiety: overall anxiety, social stress, frustrated need for success, fear of self-expression, fear of knowledge check, fear to betray expectations, low resistance to physiological stress, relationship problems with teachers and fears are interrelated. The research results have partially confirmed the hypothesis that school anxiety depends on the type of stammering type and stammering severity, and stammering encourages the emergence of anxiety, and vice versa. The article discusses the features for school adaptation of stammering and factors which stimulate the strength of stammering.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16929
Updated:
2018-12-20 23:14:15
Metrics:
Views: 32    Downloads: 7
Export: