Estimation of organizing function performing in Lithuanian companies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Estimation of organizing function performing in Lithuanian companies
Alternative Title:
Lietuvos įmonių organizavimo funkcijos įvertinimas
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 43, p. 149-162
Notes:
Reikšminiai žodžiai: įmonė; Organizavimo funkcija; Organizacinė valdymo struktura; Company; Function of organization; Organizational structure.
Keywords:
LT
Įmonės / Companies; Organizacinė valdymo struktura; Organizavimo funkcija.
EN
Function of organization; Organizational structure.
Summary / Abstract:

LTDarbe išanalizuotos įvairios Lietuvos įmonių organizacinės charakteristikos bei valdymo struktūra ir įvertintas jų išsivystymo lygis bei pobūdis, remiantis anketinio tyrimo rezultatais. Atlikta tyrime dalyvavusių Lietuvos įmonių organizacinių charakteristikų analizė bei aukščiausiųjų vadovų požiūrio į organizacines valdymo struktūras ir į organizavimo procesą įvertinimas. Paaiškėjo, kad ne visos įmonės turi organizacinės valdymo struktūros schemą, o dar mažiau jų realiai jos paiso. Visais kitais atvejais įmonių aukščiausieji vadovai, galima sakyti, neturi jokio požiūrio į organizacines valdymo struktūras bei organizavimo proceso tobulinimą. Išanalizavus Lietuvos įmonių valdymo struktūrų tipus ir departamentavimo principus, paaiškėjo, jog, kaip ir pastaraisiais dešimtmečiais, linijinė-funkcinė organizacinė valdymo struktūra yra populiariausia. Mažesnės įmonės renkasi vienvaldiškumo privalumą garantuojantį linijinį struktūros tipą. Funkcinė struktūra priimtina labai mažai daliai įmonių dėl valdymo sudėtingumo. Deja, ne ką daugiau įmonių vadovų pasirenka modernesnes organizacijų formas - projektinį ir matricinį struktūros tipus. Įmonių vadovai dažniausiai renkasi tradicinį - funkcinį departamentavimo principą. Praktiškai visose lietuviškose įmonėse smarkiai viršijamos valdomumo normos. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad įmonių organizacinėse struktūrose trūksta horizontalių ryšių, kooperacijos darbe, dažnai tinkamai nenaudojama funkcinė ir patariamoji valdžios rūšys, yra funkcinis susiskaldymas. Iš tyrimo rezultatų galima padaryti išvadą, kad organizavimo funkcijos požiūriu Lietuvos įmonių vadyba yra dar labai tradiciška.

ENThe author estimates peculiarities of the organizing function performed by managers of Lithuanian companies, analyzes different organizational characteristics and organizational structures, and assesses their development level and nature, indicates problematic points in organizing function and suggests guidelines for their solution. Good business ideas are the half of it. To realize them it is necessary to organize this process soundly. Poor organizing of ideas implementation process can bring to naught even the best of them. How successful are managers of Lithuanian companies at this task? This is the question that this paper deals with. Thus, the object of the paper is the organizing function performed by managers of Lithuanian companies. Purpose of the paper is to analyze different organizational characteristics of Lithuanian companies and their organizational structures and to assess their development level and nature. This would enable to expose problematic points in organizing function to managers of Lithuanian companies and suggest guidelines for their solution. To attain this goal the questionnaire research was carried out that enabled to interview one hundred of Lithuanian companies. [...] Researched companies use linear and linear-functional type of organizational structure, few of them apply adaptive structures and none of them mentioned any of modern organizational structures such as networks, strategic unions, virtual organizations and etc. They are full of organizational problems: there are some companies that do not have confirmed organizational structure whatsoever and not all of those that have it respect it."Flatness" of Lithuanian companies is not delightful due to significantly exceeded span of control typical to practically all of them. Analysis of the development level of organizational structure characteristics of Lithuanian companies showed excess in many of them which does not fit to development of modern organizations: rather high level of specialization, standardization, formalization, centralization and hierarchism was found. Findings suggest that organizational structures of Lithuanian companies lack horizontal linkages, cooperation in work, functional and deliberative type of authority is often not used appropriately, and functional disunity exists. [...] Organizationally management of Lithuanian companies is very traditional. Both can be blamed for that - modest experience of activity in market economy and the past of planned strictly centralized economy; however reckless chase of profit with too little attention given for organization of its generation process probably can be added too. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16903
Updated:
2018-12-17 12:02:40
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: