Paklydusi lietuvių kalba : 1891 metų lingvistinė mįslė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paklydusi lietuvių kalba: 1891 metų lingvistinė mįslė
Alternative Title:
Lost Lithuanian : the linguistic puzzle of 1891
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2007, t. 9, p. 275-300
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
sakytinė lietuvių kalba; rašyba; žodis.
EN
spoken Lithuanian; orthography; word.
Summary / Abstract:

LT1891 metų balandžio 2 dieną Londono dienraščiuose "The Standard" ir "The Times" buvo išspausdintas Sydney’o George’o Hollando laiškas dėl merginos iš Marylebone’o vargšų prieglaudos centriniame Londone. Hollandas pateikė keliolika jos pasakytų žodžių ir prašė laikraščių redaktorių ir skaitytojų pagalbos, norėdamas išsiaiškinti, kokia kalba ta mergina kalba ir kokios tautybės ji galėtų būti. Hollando laiškas buvo nusiųstas ir norvegų lingvistui Johanui Stormui. Iš ortografijos ir žodžių aprašų matyti, kad Stormas, aiškindamas Hollando užrašytus žodžius, rėmėsi Schleicherio gramatikos antrojoje dalyje išspausdintu ir Nesselmanno žodynais. Stormo išvadą, kad aprašytoji mergina yra iš Prūsų Lietuvos, tikriausiai lėmė minėtieji Schleicherio ir Nesselmanno veikalai. Komentuodamas Hollando žodžius, Stormas Rytų Prūsijos lietuvių kalbos ypatybių nenurodė. Tik aiškindamas žodį kgneegoose ‘knyga’ jis pažymėjo, kad daugiskaitos forma ‘knygos‘ tevartojama Prūsų Lietuvoje. Lituanistikos veikalai XIX a. pab. Europoje buvo žinomi ir studijuojami. Tai liudija faktas, kad Williamas Thynne’as Lynnas ir Gustavas A. Schrumpfas atsiliepimus į Hollando laišką parašė tą pačią dieną, kai laiškas buvo išspausdintas - taigi jie turėjo šaltinius ir mokėjo patikrinti Hollando užrašytus žodžius. Lynnas, Schrumpfas ir Johanas Stormas rėmėsi Augusto Schleicherio gramatika, Ferdinando Nesselmanno žodynu, Frydricho Kuršaičio žodynais. Stormas turėjo ir mokslinių interesų - tai rodytų šalia lietuviškų žodžių parašyti kitų kalbų atitikmenys. Toks atvejis - tarsi lakmuso popierėlis, patikrinęs Vakarų visuomenės lingvistinį budrumą.

ENOn 2 April 1891, London newspaper “The Standard” and “The Times” published the letter by George Holland Sydney about the girl from the Marylebone alms-house for the poor in central London. Holland presented several words said by her and asked for the assistance of newspaper editors and readers in order to determine what language the girl spoke and what nationality she could be. Holland’s letter was sent to the Norwegian linguist Johan Storm, too. The spelling and word descriptions show that Storm also appealed to the dictionary of Nesselmann printed in the second part of Schleicher grammar when interpreting the words written by Holland. Probably, Storm’s conclusion that the girl described was from Prussian Lithuania was conditioned by the said works of Schleicher and Nesselmann. Commenting on the words of Holland, Storm did not indicate the features of Lithuanian language of East Prussia. Only when he interpreted the word kgneegoose 'the book', he noted that the plural form of 'book' was still used in Prussian Lithuania. Works of Lithuanian philology were known and studied in Europe at the end of the nineteenth century. This is evidenced by the fact that William Thynne Lynn and Gustav A. Schrumpf wrote a response letter to Holland on the same day the letter was published - so they had the source and were able to verify the words written by Holland. Lynn Schrumpf and Johan Storm appealed to the grammar by August Schleicher, vocabulary by Ferdinand Nesselmann and dictionaries by Frederick Kurschat. Storm also had a scientific interest - it could be shown by the equivalents in other languages written next to the Lithuanian words. Such case - like a litmus test which had checked the linguistic alertness of Western society.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Grafemos netektis <ſ>Lietuvos ſpaudiniuose / Giedrius Subačius. Archivum Lithuanicum. 2004, t. 6, p. 239-264.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16879
Updated:
2020-07-21 15:37:19
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: