Образы земли и змеи и их корреляция в литовских заговорах

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaRusų kalba / Russian
AntraštėОбразы земли и змеи и их корреляция в литовских заговорах
Kita antraštėImages of ground and snake and their correlations in Lithuanian incantations
AutoriaiLaurinkienė, Nijolė
KnygojeЗаговорный текст : генезис и структура . Моск, p. 348-355
Reikšminiai žodžiai
LTTautosaka, lietuvių; Sakytinė tautosaka; Užkalbėjimai; Žemė; Gyvatė
ENLithuanian folklore; Verbal folklore; Incantations; Earth; Snake
Santrauka / Anotacija

LTLietuvių užkalbėjimuose nuo gyvatės įkandimo atsiskleidžia glaudus šio gyvūno, nuo seno laikyto ryškiu mitinės pasaulėžiūros komponentu, ryšys su žeme ir iš viso su chtoniškąja mitinio universumo sritimi. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į tam tikrus specifiškus gyvatės nominavimo atvejus, užfiksuotus funkciniu ir tematiniu požiūriu apibrėžtoje žodinėje liaudies tradicijoje. Pastebėta, kad užkalbėjimuose nuo gyvatės įkandimo tarp įvairiopų kreipinių į šią reptiliją ar į aiškiai nenurodomą adresatą pasitaiko tokių, kuriuose minima žemė arba šaknį žem- turintys leksiniai dariniai, kurie gali būti traktuojami kaip perifrastiniai pačios gyvatės įvardijimai. Kai kurie tokio tipo gyvatės vardai (žeminė, žemenelė, žeminga) užkalbėjimuose skatina svarstyti gyvatės ir jos kulto sąsają ne tik su pačia žeme, bet ir su šios stichijos galias simbolizuojančiais ir reprezentuojančiais mitiniais personažais, kaip kad lietuvių žemės dievybės Žemyna ir Žemininkas. Deivės vardas Žemyna etimologiniu požiūriu gali būti siejamas su gyvatės įvardijimu žeminė. Žemė lietuvių mitologijoje laikyta tiek Žemynos, tiek žeminės (gyvatės) viešpatavimo ar būties sfera. Keliamas klausimas, ar žemine ir žemenele pavadinta gyvatė negalėtų būti identifikuojama ar bent siejama asociacijų lygmenyje su deive Žemyna. [Iš leidinio]

ENClose relations of a snake with a ground and even with chthonic area of mythological universe are disclosed in Lithuanian incantations against snake’s bite, which since ancient times is considered as significant component of mythological worldview. Attention is being paid to particular cases of snake’s names, recorded in verbal folk tradition defined under appropriate functional and thematic attitude. It has been noticed that in incantations against snake’s bite among various appeals to this reptilian or to not clearly expressed addressee there are many appeals, which include ground or lexical derivatives having root of this word, which could be called like periphrastic names of a snake itself. Some of these names (žeminė, žemenelė, žeminga) prompt to consider relation of a snake and its cult not only with a ground but also with mythological heroes, symbolizing and representing power of this element, such as Lithuanian Gods Žemyna and Žemininkas. A name of goddess Žemyna may be associated with snake’s name žeminė following etymological point of view. Ground in Lithuanian Mythology is the sphere of subsistence not only of goddess Žemyna, but of žemine (snake) as well. A problem is being discussed whether snake named by žemine and žemenele could be identified or related at the level of associations with goddess Žemyna.

ISBN5-85759-311-X
Mokslo sritisEtnologija / Ethnology
Susijusios publikacijosBaltų kalbų "nomina agentia" su suff. *- īnā kilmės ir semantinės raidos ypatumai ("deivės" Žemynos verifikavimo klausimu) / Rolandas Kregždys. Baltu filoloģija. 2011, t. 20, nr. 1, p. 53-78.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1686
Atnaujinta2013-04-28 15:32:06
Metrika Peržiūros: 2