Mokymo procese naudojamų pasirenkamųjų modulių daugiavariantės analizės metodai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymo procese naudojamų pasirenkamųjų modulių daugiavariantės analizės metodai
Alternative Title:
Methods for multivariant analysis of optional modules used in teaching process
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2007, t. 13, Nr.3, p. 253–258
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu pasaulyje sukurta nemažai sprendimų priėmimo metodų, taikomų įvairiose žmogaus veiklos srityse. Įvairių šalių mokslininkai, savo darbuose nagrinėdami daugiavariantės analizės metodus, neanalizavo tokio tyrimo objekto kaip autoriai: mokymo proceso, jame dalyvaujančių suinteresuotų grupių (studentas, dėstytojas, institucija, darbdavys) ir mokymo proceso efektyvumą veikiančios išorinės aplinkos (ekonominės, socialinės, demografinės, teisinės, technologinės, kultūrinės ir kt.) kaip vienos visumos. Šiame straipsnyje apžvelgiami mokymo proceso pasirenkamųjų dalykų (modulių) daugiavariantės analizės metodai. [Iš leidinio]

ENA lot of decision making methods used in various human activity spheres are currently developed in the world. Different countries scientists in their works did not analyze such research object as the author: tutoring process, participating stakeholders (student, lector, institution, employee) and tutoring external environment (economical, social, demographical, legal, technological, and cultural, etc.), as a whole. In this article optional subjects (modules) multiply criterion proportional evaluation and multiply criterion alternative projecting methods applicable for tutoring process are reviewed. [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16858
Updated:
2021-04-14 15:22:20
Metrics:
Views: 14
Export: