Marijos kulto problematika Europos krikščioniškoje erdvėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marijos kulto problematika Europos krikščioniškoje erdvėje
Alternative Title:
Problems of devotion to the Virgin Mary in Christian Europe
In the Journal:
Soter. 2008, 27 (55), p. 81-91
Keywords:
LT
Marija; mariologija; kultas; Bažnyčia.
EN
Mary; Mariology; cult; Church.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama pastarojo laikmečio Marijos kulto situacija krikščioniškoje Vakarų Europos erdvėje. Darbe aptariamos dvi pagrindinės pozicijos: pasaulietinės minties, kuriai būdingos labai skirtingos Marijos kulto vertinimo interpretacijos, specifika ir įvairių krikščioniškų konfesijų laikysena Marijos atžvilgiu. Straipsnyje kiek plačiau pristatomas Reformatų, Anglikonų ir Katalikų Bažnyčių požiūris tiek į Marijos asmenį, tiek į Marijos kultą, kartu išryškinant ir ekumeninio bendradarbiavimo perspektyvas Dievo Motinos ir jos vaidmens krikščionio gyvenime klausimu. [Iš leidinio]

ENThis article investigates the situation of the Mariological cult in Western Europe nowadays. Two distinct positions are identified and analyzed: secularized which suggests very different interpretations and evaluation of the Mariological cult, and the specifics in the attitude of other Christian confessions to the same cult. The article also presents in more detail the standpoint of the Reformed Churches, the Anglican Church and the Catholic Church as far as the personality of Mary is concerned as well as the Mariological cult revealing the perspective for ecumenical cooperation in the determination of the Mother's of god role in Christian life. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16549
Updated:
2018-12-17 12:15:27
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: