Žymus mokslininkas, kilnus žmogus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žymus mokslininkas, kilnus žmogus
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 4 (94), p. 89-95
Keywords:
LT
Lietuvos teisės mokslininkai; Pranciškus Vitkevičius.
EN
Lithuanian law scientists; Pranciskus Vitkevicius.
Summary / Abstract:

LT2006 m. lapkričio 27 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto bendruomenė kartu su Lietuvos teisinių institucijų atstovais bei teisininkais, baigusiais Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetus, pažymėjo garbingą prof. habil. dr. Pranciškaus Stanislavo Vitkevičiaus aštuoniasdešimties metų sukaktį. Straipsnis parengtas remiantis pranešimu, skaitytu MRU Teisės fakulteto Tarybos posėdyje. Jame apžvelgiami pagrindiniai profesoriaus gyvenimo tarpsniai, jo kelias į mokslą, praktinė teisininko, politiko bei mokslininko veikla. Straipsnyje nušviečiamos žmogiškosios profesoriaus savybės, jo indėlis į civilistikos mokslą, aptariama jo mokslinių darbų teorinė reikšmė šiuolaikiniam civilistikos mokslui. Prof. Pranciškaus Vitkevičiaus paskelbtų mokslinių ir publicistinių darbų analizės pagrindu teigiama, kad nepaisant laikmečio, kuriuo tie darbai buvo rašomi, to meto būtino ideologinio tokios rūšies darbų apvalkalo, juose yra daug labai vertingų teorinių teiginių civilinių teisinių santykių dalyvių subjektiškumo klausimais bei nemažai istoriografinės medžiagos, pagrindžiančios tuo metu egzistavusį visuomeninių santykių reguliavimo mechanizmą bei jo neišvengiamumą. [Iš leidinio]

ENIn 27 November 2006, Mykolas Riomeris University Law Faculty community, together with the representatives of Lithuanian legal institutions and lawyers who graduated from Vilnius and Mykols Riomeris Universities, celebrated eightieth anniversary of Prof. Hab. Dr. Pranciškus Mykolas Vitkevičius. The article is prepared on the basis of the report made in a Board meeting of Mykolas Riomeris University Law Faculty. It reviews the main stages of professor’s life, his way to the education, and practical activities of a layer, politician, and scientist. The article highlights professor’s human features and his contribution to civil science, discusses theoretical meaning of his scientific works for contemporary civil science. On the basis the analysis of published scientific and publicist works of professor Pranciškus Vitkevičius, the author maintains that, notwithstanding to the ideological coverage of then works of such nature, his works possess a lot of theoretical statements on issues of the subjectivity of participants in civil legal relationship, and historiographic material constituting the basis of then civil relationship regulation mechanism and its inevitability.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Penki okupacijos dešimtmečiai šimtametėje Lietuvos teisės raidos panoramoje / Mindaugas Maksimaitis. Teisė. 2019, t. 111, p. 8-22.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16538
Updated:
2018-12-20 22:47:35
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: