Socialinė dezintegracija ir savižudybės Lietuvoje tautinės tapatybės analizės kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė dezintegracija ir savižudybės Lietuvoje tautinės tapatybės analizės kontekste
Alternative Title:
Social desintegration and suicides in Lithuania in the context of the analysis of national identity
Keywords:
LT
savižudybės; dezintegracija; tautinis identitetas..
EN
suicides; desintegration; national identity..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama socialinės dezintegracijos specifika pokomunistinėje Lietuvoje Vakarų visuomenėse vykstančių procesų kontekste. Pagrindinis jame taikomas metodas - lyginamoji įvairių valstybių gyventojų vertybių ir savižudybių skaičiaus analizė. Straipsnyje įrodinėjama, jog savižudybių tyrinėjimai tautinės tapatybės analizės kontekste reikšmingi dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, savižudybės, kaip ir didėjanti emigracija ar mažėjantis gimstamumas, kelią grėsmę ne kokiam nors tautinės tapatybės aspektui, o pačiam tautos egzistavimui. Antra priežastis - tamprus ryšys tarp socialinės dezintegracijos ir tautinės tapatybės erozijos. Straipsnyje išskiriami ir plačiau nagrinėjami šie socialinės dezintegracijos aspektai: dezintegracija nuo žmonijos; dezintegracija nuo tautos; dezintegracija nuo draugų, pažįstamų, kaimynų; dezintegracija nuo šeimos. Kaip rodo tyrimo rezultatai, socialinė dezintegracija Lietuvoje viena iš aukščiausių Vakaruose, o tuo pačiu ir pasaulyje. Kadangi tarp socialinės dezintegracijos ir savižudybių egzistuoja gana tamprus ryšys, norint mažinti savižudybių skaičių, būtina didinti socialinę integracija: stiprinti pasididžiavimą šalimi, pasitikėjimą socialinėm ir politinėm institucijom, įtraukti žmones į savanorišką neapmokamą veiklą, stiprinti šeimas ir panašiai. [Iš leidinio]

ENAccording to our opinion, the main concept able to embrace and explain most of the suicides could be that of disintegration, just used in a broader sense that E. Durkheim did. We chose four types of disintegration to analyze broader in this article: ontological, biological, social and psychological. Ontological disintegration is human's estrangement from God, biological - estrangement from nature, social - estrangement from other people. Psychological disintegration is Ego's estrangement from the collective complexes that affirm and support life. Suicide is the ultimate form of disintegration. That is, so to say, a voluntary retirement of the body. The main hypothesis predicated in this article would be as follows. The main cause of a considerably high number of suicides in the West is ontological and biological disintegration. The level of social disintegration determines the differences among various countries of the Western region. An increased social disintegration is the main cause for the considerably risen number of suicides both in Lithuania and in other post-Communist states. Degrees and types of psychological disintegration cause the specific motives of a suicide. [From the publication]

Related Publications:
  • Skirtingumo dimensijos : Lietuvos gyventojų vertybės europiniame kontekste / Stanislovas Juknevičius. Vilnius : Gervelė, 2002. 316 p.
  • Voluntary work : our way back to a civil society? / Aida Savicka. Post-communist Lithuania : culture in transition / edited by Stanislovas Juknevičius. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 111-126.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16528
Updated:
2020-08-14 10:18:46
Metrics:
Views: 83
Export: