Проблемы оценки конкурентоспособности регионов

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Проблемы оценки конкурентоспособности регионов
Alternative Title:
Problems of assessment of regional competitiveness
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Regionas; Regionų konkurencingumas; Regionų konkurencingumo įvertinimo metodai; Region; Regional competitiveness; Assessment of the regional competitiveness.
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
EN
Assessment of the regional competitiveness; Region; Regional competitiveness.
Summary / Abstract:

LTĮtakojant globalizacijos procesui, nacionalinio ir regioninio konkurencingumo koncepcija sulaukė daug dėmesio ir galiausiai buvo pasirinkta kaip politikos įrankis. Straipsnio tikslas yra atlikus mokslo darbų regionų konkurencingumo įvertinimo tematika literatūros analizę ir įvertinus Lietuvos regionų konkurencingumą, pateikti regionų konkurencingumo vertinimo problemas ir pasiūlyti metodologinius pasiūlymus joms spręsti. Vis labiau pripažįstama, kad nacionalinio konkurencingumo varikliai tampa vis labiau vietiniai ir regionai tampa globalios ekonomikos varikliais. Viešosios politikos regionalizavimas stumia ekonomikos koordinavimą ir valdymo funkcijas iš nacionalinio aukštyn į tarptautinį ir žemyn į regioninį lygį. Regionų konkurencingumo įvertinimas yra sudėtinga problema. Straipsnio autoriai klasifikuoja ir palygina įvairių autorių sukurtus konkurencingumo matus. Konkurencingumą galima įvertinti palyginant skirtingus atskirus rodiklius arba naudojant indeksus, kurie apima daug skirtingų indikatorių. Straipsnio autoriai siūlo, kad vienas iš efektyviausių ir patogiausių būdų išmatuoti regionų konkurencingumą yra konkurencingumo indeksų taikymas, nes vieno ar kelių rodiklių nepakanka išreikšti nacionalinį ar regioninį konkurencingumą. Pasaulyje populiariausių konkurencingumo indeksų teorinė analizė parodė, kad jie nėra tinkami matuoti regioninį ar mažos šalies su atvira ekonomika konkurencingumą. Autoriai siūlo aiškiai identifikuoti regioninio konkurencingumo indikatorius, jų ryšį ir įtaką konkurencingumui; taikyti indikatorius, kurie nepriklauso nuo ekonomikos ciklų; grupuoti regionus pagal vieną kriterijų ir palyginti panašius regionus.

ENUnder the influencing of globalization, national and regional competitiveness concept has gained a lot of attention and eventually was chosen as a policy tool. The objective of the article is to identify regional competitiveness evaluation problems and deliver methodological proposals of their solving, after making literary analysis of scientific works on the subject of regional competitiveness evaluation, and evaluating competitiveness of Lithuanian regions. The assumption that national competitiveness is more and more generated by local factors and the global one more and more depends on regional aspects grows. Regionalisation of public policy shifts economic coordination and administration functions upwards to the international level and downwards to the regional level (from a national one). The evaluation of regional competitiveness is a complex problem. The authors of the article classify and compare different measures of competitiveness developed by various authors. Competitiveness can be evaluated by comparing different individual indicators or using indexes that involve a number of different indicators. The authors of the article suggest that one of the most effective and convenient ways to measure regional competitiveness is the application competitiveness indexes, since in one or more indicators are not enough to express national or regional competitiveness. Theoretical analysis of the world’s most popular competitiveness indexes showed that they are not suitable for measuring regional competitiveness or that of a small country with open economy. The authors offer a clear identification of regional competitiveness indicators, their relationship, and influence on the competitiveness; they suggest applying indicators that are independent from economic cycles; as well as group regions on the basis of certain criterion and compare similar regions.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16493
Updated:
2020-09-16 21:54:05
Metrics:
Views: 12
Export: