Sovietų sąjunga ir Lietuvos politika vakarų Ukrainos atžvilgiu XX a. ketvirtajame dešimtmetyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietų sąjunga ir Lietuvos politika vakarų Ukrainos atžvilgiu XX a. ketvirtajame dešimtmetyje
Alternative Title:
Soviet union and Lithuanian policy towards western Ukraine in the 1930s
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2008, 2007/1, p. 63-71
Keywords:
LT
SSRS; Lietuvos politika; Vakarų Ukraina.
EN
USSR; Lithuanian policy; Western Ukraine.
Summary / Abstract:

LTXX a. 3-4 dešimtmečiais Ukrainos pogrindis Lenkijoje ir Lietuva teikė abipusę pagalbą ir veikė kartu prieš Lenkiją, kuri 1919 m. okupavo Rytų Galiciją, o 1920 m. - Vilnių. Lietuvos vyriausybė teikė diplomatinę pagalbą Ukrainos nacionalistų organizacijos lyderiui, teikė Ukrainos pogrindžiui Lenkijoje finansinę paramą, parėmė nelegalios ukrainietiškos literatūros leidimą. SSRS, kuri buvo pagrindinė Lietuvos užsienio sąjungininkė konfliktuose su Lenkija ir Vokietija, turėjo didelės įtakos bendriems lietuvių ir ukrainiečių veiksmams. Lietuvos karinis, diplomatinis, informacinis ir ekonominis bendradarbiavimas su sovietais prasidėjo 1920 m. per Lenkijos ir SSRS karą. SSRS Užsienio politikos ministerija ir žvalgyba žinojo apie lietuvių ir ukrainiečių bendradarbiavimą, tačiau jam nesipriešino, nes tai buvo nukreipta prieš Lenkiją ir nelietė SSRS ukrainietiškų žemių. Yra paremtos šalutiniais faktais informacijos, kad sovietų žvalgyba galėjo dalyvauti lietuvių ir ukrainiečių bendradarbiavime, tokiu būdu iš dalies manipuliuodama OUN veiksmus. To tiesiogiai negalima įrodyti ir pateikti išsamesnį argumentavimą, nes tyrėjams Rusijos Federacijos Užsienio žvalgybos archyvų informacija yra neprieinama. [Iš leidinio]

ENDuring the 1920s – 1930s the Ukrainian underground in Poland and Lithuania worked together, to their mutual benefit, against Poland, which in 1919 had occupied East Halicka and in 1920 Lithuanian Vilnius. The Lithuanian government provided diplomatic assistance to the leader of the Ukrainian nationalist organisation, gave the Ukrainian underground in Poland financial funds, and supported the printing of illegal Ukrainian literature. The foreign policies of the USSR, which was Lithuania‘s main foreign ally in its opposition to Poland and to Germany, greatly influenced Lithuanian – Ukrainian joint actions. Lithuania‘s military, diplomatic, informational, and economic co-operation with the Soviets began in 1920 during the Polish – Soviet war. The Soviet Ministry of Foreign Affairs and intelligence knew about the Lithuanian and Ukrainian co-operation but did not oppose it because it was directed exclusively against Poland and did not concern the Ukrainian lands of the USSR. There is circumstantial information that Soviet intelligence might have participated in the Lithuanian – Ukrainian cooperation and in this way partially manipulated the actions of the OUN. There is no direct proof of this and it is impossible to make a more detailed verification because of the inaccessibility of the archives of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation to researches. [From the publication]

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Bendro politinio dialogo paieškos: Ukrainiečių karinės organizacijos atstovų vizitai Kaune (1923–1928) / Karolis Laurinavičius. Kauno istorijos metraštis. 2020, 18, p. 143-160.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16343
Updated:
2018-12-17 12:14:51
Metrics:
Views: 27    Downloads: 20
Export: