Keli XIII a. šešto dešimtmečio kasdienybės atvejai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Keli XIII a. šešto dešimtmečio kasdienybės atvejai
Alternative Title:
  • Several Daily Events of the 1250s
  • Zu einigen Fällen christlichen Alltags in der Fünfziger Jahren des 13. Jh
In the Book:
Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste / sudarė Vydas Dolinskas. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005. P. 140-163
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Katekizacija; Dlugošas; Eiliuotoji Livonijos kronika; Pranciškonai; Livonijos ordinas; Krikštytojai; Sontaganos pilis; Ankstyvoji krikščionybė; Bulė; Kalavijuočių ordinas; Gedvydas; Štirlandas, Andrius; Vyskupas Vytas; Christburgo sutartis; Bažnyčios susirinkimas; Laterano III susirinkimas.
Keywords:
LT
Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Bažnyčia / Church; Bulė; Christburgo sutartis; Kalavijuočių ordinas; Katekizacija; Krikštytojai; Laterano III susirinkimas; Livonijos ordinas; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Poezija / Poetry; Pranciškonai; Sontaganos pilis; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTIš Henriko Latvio kronikos pasakymų galima spręsti, kad XIII a. vokiečių misionierių krikštijimo praktika orientavosi į aplaistymą, taigi jis lauktinas ir Mindaugo valdomoje Lietuvoje. Livonijos ordino magistras, kaip nurodo Livonijos eiliuotoji kronika, paskyrė šiam darbui ordino brolius ir šiaip kunigus. Aplankęs vėliau Mindaugą, jis liko patenkintas jų darbo sąlygomis. Trūkstant duomenų, reikia ieškoti analogijų su krikšto misijų kasdienybe Livonijoje. Savaime suprantama, pirmiausia rūpintasi elito krikštu. Apie dogmatiką ir ritualus nebuvo lengva paaiškinti. Nepaisant to, karaliaus aplinkoje tai buvo daroma; kaip rodo karalienės Mortos pavyzdys, pavykdavo surasti karštai įtikėjusių žmonių. Šiaip, žinoma, žmonės ir toliau aukojo seniesiems dievams. Tauriųjų metalų įgijimas kariauninkų aplinkoje žadino jų dėmesį relikvijų įdarams. Būtent per puošnų kultą galima tikėtis pradinio apeigų poveikio. Mindaugo aplinkoje buvo suvoktas karaliaus apvainikavimo ir krikšto ryšys. Mindaugo nužudymas nutraukė apsipratimo su krikščionybe procesą. [Iš leidinio]

ENAccording to Henricus de Lettis’ chronicle, ceremonies of christening performed by German missionaries in the 13th century involved pouring of water and were welcome in Lithuania under Mindaugas. According to the Livonian chronicle, the Master of the Livonian Order assigned this task to Order brothers and priests. After visiting Mindaugas, he was contented with their working conditions. Due to lack of data, one should look for analogues in christening missions in Livonia. Naturally, elite representatives were the first to be christened. It was not easy to explain dogmatics and rituals. Nevertheless, it was done in the king’s circle; Queen Morta was an example that there were strong believers. In general, people still made sacrifices to the old gods. Acquisition of precious metals by warriors sparked their interest in relics. The initial effect of the ceremony was achieved through the cult of decoration. Mindaugas’ circle saw relation between coronation and christening. The murder of Mindaugas terminated the process of christening.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1634
Updated:
2020-07-29 20:27:32
Metrics:
Views: 53
Export: