Vingiuotais egzodo vaikų literatūros keliais... : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vingiuotais egzodo vaikų literatūros keliais: recenzija
Alternative Title:
Winding Roads of Children Literature of the Exodus
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2005, Nr. 1, p. 43-46
Recenzuojama knyga: Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra, 1945-1990 / Vincas Auryla ; [talkino Stasys Džiugas ir Stasė Vanagaitė-Petersonienė] 2002 2 t
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama literatūrologinės studijos „Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra 1945–1990“ (sudarytojas Vincas Auryla) meninė vertė bei svarba. Atkreipiamas dėmesys, jog egzodo vaikų literatūra pirmiausia reikšminga kaip tam tikro tarpsnio, įsiliejusio į bendrą lietuvių vaikų literatūros kontekstą, vaizdinys. Pastebima, jog antologijoje atsiskleidžia išsamus egzodo vaikų literatūros vaizdas, pasirinkti tekstai rodo puikų sudarytojo literatūrinį išmanymą, kūrėjo įžvalgą bei menininko nuojautą. Analizuojant egzodo vaikų literatūros menines intencijas atsižvelgta ne tik į meniškumo kriterijų, bet ir į lietuvių egzodo literatūros istorinį išskirtinumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vaikų literatūra; Egzodas; Antologija; Autoriai; Vertinimo problemos; Tekstai; Children's literature; Exodus; Anthology; Author; Evaluation problems; Text.

ENThe article analyses the artistic value and importance of the literary study “Lithuanian Children and Youth Literature of the Exodus 1945–1990” (the editor is Vincas Auryla). Attention is paid to the fact that children’s literature of the exodus is firstly important as an image of a certain phase which became part of the general context for Lithuanian children’s literature. It is noticed that the anthology reveals a thorough view on children’s literature of the exodus; selected texts show great knowledge on the part of the editor, the insight of the creator and the intuition of the artist. In the analysis of artistic intentions of children’s literature of the exodus, not only criteria of the artistry were considered, but also the historical exceptionality of Lithuanian literature of the Exodus.

ISSN:
0235-7151
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1632
Updated:
2018-12-20 23:04:57
Metrics:
Views: 36    Downloads: 4
Export: