A note on Lith. su 'with'

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėA note on Lith. su 'with'
Kita antraštėPastaba dėl Lie. su-
AutoriaiSchmalstieg, William Riegel
LeidinyjeBaltistica . 2006, t. 41, Nr. 1, p. 19-29
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTPrielinksnis "su"
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje analizuojama lietuvių kalbos prielinksnio „su“ etimologija. Indoeuropiečių prokalbėje iš prielinksnio / priešdėlio *som(-) atsirado alomorfas *so(-) (iš pradžių prieš priebalsį). Paskui išsivystė forma san-, kurios galutiniai variantai są-, sán- ir sám-. Manoma, kad latvių sa- ir lietuvių tarmėse aptinkamas sa- galėjo išsivystyti iš indoeuropiečių *so- , kaip *som variantas. Senojoje indų kalboje taip pat randami šie prielinksnių / priešdėlių variantai, pavyzdžiui, prielinksnis / priešdėlis sám(-) ‘su, kartu‘. Aptinkamas ir prieveiksmis „sākám“ ‘kartu, su, drauge‘, kuris, remiantis Mayrhoferiu, galėjo kilti iš būdvardžio „*sāká-“. Pastebimos sąsajos ir su slavų „самъ“ ‘savęs, save‘, gotų „sums“ ‘kažkas‘. Laikui bėgant abu variantai (*som(-) ir *so(-)) tapo nepriklausomi, ir šiandien turime priešdėlį san- <*som-, prielinksnį / priešdėlį su- ir priešdėlį suo- <*so(-).

ENThe article analyses the etymology of the Lithuanian preposition “su”. The allomorph *so(-) originated from the Indo-European preposition / prefix *som(-) (first before a consonant). Then, the form “san-” developed, the final versions of which are “są-”, “sán-” and “sám-”. It is believed that the Latvian “sa-” and “sa-” found in Lithuanian dialects may have derived from the Indo-European *so- as the *som version. In the old Indian language these preposition/prefix versions are also found, for instance, the preposition/prefix sám(-) ‘with, together’. The adverb “sākám” ‘together, with ‘jointly’, is also detected. According to Mayrhofer, it could have been derived from the adjective “*sāká-”. Relations with Slavonic “самъ” ‘oneself’, and Gothic “sums” ‘someone’ are noticeable. In the course of time both versions (*som(-) and *so(-)) became independent, and today there is a prefix san- <*som-, a preposition / prefix su- and a prefix- <*so(-).

ISSN0132-6503, 2345-0045
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijosThe common origin of the *o- stem dative, accusative and instrumental cases / William R. Schmalstieg. Baltistica. 2004, t. 39, Nr. 1, p. 5-11.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1629
Atnaujinta2018-12-17 11:44:50
Metrika Peržiūros: 8    Atsisiuntimai: 1