Vaikų, gyvenančių globos namuose, įgūdžių saugoti savo sveikatą analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų, gyvenančių globos namuose, įgūdžių saugoti savo sveikatą analizė
Alternative Title:
An analysis of childcare home residents' skills in maintaining their heath
Keywords:
LT
Globos įstaigos; vaikas; sveikata; įgūdžiai.
EN
Foster home; child; health; skills.
Summary / Abstract:

LTPastarąjį dešimtmetį atliekami tyrimai rodo, kad Lietuvoje silpnėja vaikų atsparumas ligoms, vaikų laisvalaikis tampa vis labiau fiziškai pasyvus, mitybos įpročiai neatitinka sveikos gyvensenos principų. Kasmet blogėjanti vaikų sveikata kelia didžiulę atsakomybę globos institucijai už vaiko sveikatos ugdymą. Labai svarbu, ar vaikams suformuotos teigiamos nuostatos į savo sveikatą, ar jie geba pasirūpinti savo sveikata, ar turi reikiamus įgūdžius savo fizinėms ir dvasinėms galioms plėtoti? Atlikto tyrimo tikslas - išsiaiškinti vaikų gyvenančių globos namuose mokėjimus, nuostatas bei įgūdžius saugoti savo sveikatą. Apklausoje dalyvavo 42 vaikai, gyvenantys Klaipėdos X globos namuose. Rezultatų analizė leidžia kelti prielaidą, kad globos namų auklėtiniai yra nepakankamai ugdomi sveikai gyventi. Galima manyti, kad globos namų pedagogai daugiau stengiasi suteikti žinių apie sveikatą bei sveiką gyvenseną, bet nuostatų bei įgūdžių formavimui/si trūksta dėmesio. Nustatyta, kad globos namų vaikų veiklos ir poilsio organizavimo (fizinio aktyvumo, dienos režimo), kūno priežiūros, mitybos įgūdžiai nepakankami. Nepakankamai suformuotas požiūris į sveikatą kaip vertybę: higieniniai įgūdžiai nepakankami, trūksta nuostatos švariai, sveikatos požiūriu saugiai gyventi ir tvarkytis. Vaikai daugiau vykdo auklėtojų nurodymus, bet nuostatos nesusiformavusios. Globos namuose maitinimas organizuojamas tinkamai, tačiau auklėtiniai valgo tai, kas jiems labiau patinka, nesigilindami į sveikos mitybos principus, negalvodami apie savo sveikatą ir raidą - tai rodo, kad sveikos mitybos nuostatos bei įgūdžiai neišugdyti.

EN[…] This article discusses the most important spheres of health conditions: rational action and rest, personal hygiene, bodily care and nutrition: children's skills in these areas and what influences them. Research Objective: to clear up what children who live in childcare homes know, believe, and what skills they have regarding their health. Having completed the research, it turns out that the children at childcare homes are not adequately instructed on how to live well. The responses of the children allow the conclusion that the teachers focus only on providing children with information, but not on honing the skills required to maintain a healthy lifestyle. Nobody tries to discover different ways of preserving health on an individual basis. There exists insufficient organization of children's physical activities, rest, bodily upkeep, and nutritional skills. Not enough attention is paid to health as a value. Although they know enough about the importance of daily exercise, they haven't gotten into the habit to actually exercising. The most popular forms of free time activity are watching TV, playing computer games, lying around, and complete inactivity. Hygienic habits remain wanting, cleanliness and orderliness are not revered. Children tallow orders, but don't form the habit of keeping themselves clean independently. fining organization is adequate, but the children don't eat everything they're offered. [From the publication]

ISBN:
9789955880110
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16231
Updated:
2013-04-28 18:25:00
Metrics:
Views: 4
Export: