Wojciech Smoczyński. Język litewski w perspektywie porównawczej : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Wojciech Smoczyński. Język litewski w perspektywie porównawczej: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2002, t. 47, p. 131-137
Recenzuojama knyga: Język litewski w perspektywie porównawczej 2001 510 p.
Keywords:
LT
Wojciech Smoczyński. Język litewski w perspektywie porównawczej.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje recenzuojama žymaus lenkų baltisto ir indoeuropeisto Wojciecho Smoczyńskio straipsnių rinktinė, kurioje surinkta kelis dešimtmečius įvairiose konferencijose ir leidiniuose skelbtos lituanistikai skirtos studijos, apybraižos, pastabos. Šie darbai suburti draugėn, papildyti vienu nauju tyrimu ir išleisti atskira knyga, kurią sudaro 5 skyriai: "Lietuvių kalbos vieta indoeuropiečių kalbų šeimoje" ("Stanowisko języka litewskiego w rodzinie indoeuropejskicj"), "Morfologija", "Dialektologija", "Etimologija", "Kalbiniai lenkų ir lietuvių ryšiai" ("Stosunki językowe polsko-litewskie"). Perspausdinami tekstai nebuvo keičiamu ar redaguojami, jų pirminiai bibliografiniai duomenys nurodomi turinyje. Rinkinio pabaigoje yra žodžių ir pavardžių rodyklės, sudarytos Tomaszo Majtczako. Aptariamas Smoczyńskio darbų rinkinys puikiai parodo autoriaus lingvistinio akiračio plotį: nuo fonetikos iki leksikos tyrimų; nuo specifinių lituanistikos problemų iki bendrųjų indoeuropeistikos klausimų. Neabejotina, kad kalbininko universalumas ir gebėjimas sintetinti kelių sričių medžiagą leido naujai pažvelgti į daugelį įdomių reiškinių. Rinkinys jau buvo teigiamai įvertintas žymaus tyrėjo W. R. Schmalstiego (2002), tad tikėtina, kad daug naudos jame ras ir kiti lituanistai, baltistai bei indoeuropeistai. Recenzijos autoriaus nuomone, būtų prasminga išleisti ir prūsistinių Smoczyńskio studijų rinkinį, kuris puikiai papildytų jo monografijas.

ENThe article reviews the collection of articles by the well-known Polish researcher of Baltic and Indo-European languages Wojciech Smoczyński, which includes the studies, essays and comments, studying the Lithuanian language, presented during different conferences and in different publications during the time period of several decades. The studies are compiled, supplemented by one new research and published as a separate book, which includes five chapters: "The Place of Lithuanian in the Family of Indo-European Languages" ("Stanowisko języka litewskiego w rodzinie indoeuropejskicj"), "Morphology", "Dialectology", "Etymology" and "Poles’ and Lithuanians’ Linguistic Relations" ("Stosunki językowe polsko-litewskie"). The re-printed texts were not changed or edited, their initial bibliographical data are stated in the content. At the end of the publication the indexes of words and names, compiled by Tomasz Majtczak, are provided. The discussed compilation of Smoczyński’s studies perfectly illustrates the scope of his linguistic outlook, i. e. from phonetics to lexis, from the specific issues of the Lithuanian language to the common Indo-European language issues. Without any doubt, the said linguist’s universality and ability to synthesize the materials of several areas provided the possibility to get a new look of the most interesting phenomena. The compilation has already attained positive response from the well-known researcher W. R. Schmalstieg (2002), therefore it can be expected that other researchers of the Lithuanian, Baltic and Indo-European languages will also find it greatly useful. In the opinion of the author of the review, it would be viable to also publish a compilation of Smoczyński’s studies of the Prussian language, which would be another splendid addition to his monographs.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Die Postpositionalen Lokalkasus in Chylinskis' Übersetzung des Neuen Testaments / Gina Kavaliūnaitė. Linguistica Baltica. 2002, vol. 10, p. 81-97.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16143
Updated:
2018-12-17 11:01:45
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: