Emmanuelis Levinas. Biografija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emmanuelis Levinas. Biografija
Alternative Title:
Emmanuel Levinas. Biography
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2005, 40, p. 6-22
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Prancūzija (France); Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Filosofija / Philosophy; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Emmanuelio Lévino biografija, pasinaudojant Lietuvos archyvų ir kitų šaltinių duomenis apie jo šeimą, gyvenusią Kaune. Gimė Kaune 1905 12 30 (senas kalendorius). Tėvas Yehiel Levin ben Abrom, motina - Dvoyra bat Moshe. 1921 01 10 jo tėvas gavo Lietuvos piliečio pasą sulietuvinta pavarde Levinas. Šeima gyveno Kaune, Kalėjimo g-je Nr.1 (dabar Spaustuvininkų). Čia sutiko savo būsimą žmoną Raisą. Archyvuose yra duomenų ir apie jo motiną bei brolius Borisą ir Aminodovą. Iki I Pasaulinio karo (greičiausiai nuo 1898) tėvas pardavinėjo knygas ir kanceliarijos prekes, po karo – tik kanceliarines prekes. Krautuvė buvo įsikūrusi Karnovskio namuose Nikolajaus prospekte (po karo “Laisvės alėja” Nr. 25). Trečiame 20 a. dešimtmetyje tame pačiame pastate buvo įsikūrusi ir “Konrado kavinė” – Kauno inteligentijos susibūrimų vieta. Karo metus šeima praleido Charkove (Ukrainoje), o į Lietuvą sugrįžo 1920 m. rudenį. 1923 m. Levinas išvyksta į Strasbourgą. Strasbourge jis pradėjo savo kaip filosofo karjerą. Nuo 1928 m. studijuoja Freeburge pas Husserlį, 1930 m. Strasbourge apgina daktaro disertaciją ir išvyksta į Paryžių, kur ima dirbti susivienijime Alliance Israélite Universelle, 1931 m. tampa Prancūzijos piliečiu. Čia toliau tęsia filosofijos studijas ir 1932 m.veda. Atidžiai stebi Europoje vis aštrėjantį žydų klausimą. Po Shoa giliai įsitraukia į Talmudo studijas, dalyvauja Prancūzijos žydų intelektualiniame gyvenime, rašo esė judaikos klausimais. Šalia to rašo ir pagrindinius filosofinius darbus, kurie jam pelno vieno didžiausių 20 a. filosofų vardą. Miršta 1995 12 24.Reikšminiai žodžiai: Gyvenimas; Kūryba; E.Levinas; Biography; Work.

ENThe article presents a biography of Emmanuel Lévinas, written on the basis of data from the Lithuanian archives and other sources on his family that lived in Kaunas. Lévinas was born in Kaunas on 30.12.1905 (according to the old calendar). His father was Yehiel Levin ben Abrom, mother - Dvoyra bat Moshe. On 10.01.1921 his father received Lithuanian citizenship and his family was Lithuanianised to Levinas. His family lived on Kalėjimo St 1 (now Spaustuvininkų St) in Kaunas. Here he met his future wife Raisa. The archives also contain data on his mother and brothers Boris and Amidonov. Until the First World War his father was selling books and stationary goods, after the war – only stationary goods. The shop was established in the Karnovski House on the Nicholas Avenue (after the war - Laisvės alėja No. 25). The family spent the war years in Charkov and returned to Lithuania in Autumn 1920. In 1923, Levinas left for Strasbourg. In Strasbourg he started his career as a philosopher. Since 1928, he studied in Freibourg with Husserl. In 1930, he defended his doctoral dissertation in Strasbourg and left for Paris, where began working with the Alliance Israélite Universelle. In 1931, he became the citizen of France. He continued his philosophy studies there and got married in 1932. He was observing closely the Jewish issue that was becoming poignant in Europe. After the Shoa, Levinas became deeply engaged in Talmudic studies, participated in the Jewish intellectual life in France and wrote essays on issues in Judaism. Alongside, he also wrote his main philosophical works that earned him the name of one of the greatest twentieth-century philosophers. Levinas died on 24.12.1995.

ISSN:
0868-7692
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1610
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 81    Downloads: 11
Export: