Lietuvos Respublikos teritorinės sąrangos tobulinimas įvertinant istorinius ir etnokultūrinius veiksnius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos teritorinės sąrangos tobulinimas įvertinant istorinius ir etnokultūrinius veiksnius
Alternative Title:
Improvement of the territorial structure of the Republic of Lithuania based on the assessment of historical and ethnocultural factors
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2004, Nr. 4, p. 9-15
Summary / Abstract:

LTJau keturiolikti metai nepriklausomybę atkūrusi Lietuva pertvarko visą valstybės valdymo sistemą, bando reformuoti šalies teritorinį valdymą, kurti regioninę politiką. Šis procesas yra ne tik politinis, bet ir svarbus kraštotvarkos reiškinys, tiesiogiai veikiantis visų šalies piliečių gyvenimą. Tyrimo objektas - aktualios kraštotvarkos problemos šalies teritorinės sandaros tobulinimo, regioninės politikos formavimo bei regionų identiteto apsaugos kontekste. Tikslas - pateikti istorinius bei etnokultūrinius šalies ypatumus įvertinantį mūsų valstybės teritorinio skirstymo regionais modelį. Straipsnyje nagrinėjami du teritorinio šalies makroregionavimo modeliai. Abiem makroregionavimo atvejais aukštesniuosius teritorinius regioninio valdymo vienetus reikia vertinti kaip NUTS-II rango makroregionu valdymo analogus, priskiriant jiems valstybės bendrosios regioninės politikos organizavimo bei vykdymo funkcijas. A variantas - šiuo atveju makroregionu prioritetiniu pagrindu rekomenduojama laikyti etnokultūrinio, iš dalies ir istorinio bendrumo požiūrį. B variantas - Šiuo atveju makroregionu nustatymo prioritetiniu pagrindu rekomenduojama laikyti integralų kraštotvarkinį požiūrį, kai atsižvelgiama pirmiausia į regiono vystymą lemiantį teritorinio potencialo bendrumą. Pateikiamas apibendrintas modelis pagrįstas analize, atlikta palyginamuoju, kartografiniu ir dedukciniu metodais. Svarbiausios išvados: etnokultūrinio bei istorinio regionų vientisumo principą būtina derinti su kraštotvarkos vientisumo reikalavimais, šalies regioninėje sandūroje įteisinti du regioninės sandaros lygmenis, atitinkančius Eurostato reikalavimus.Reikšminiai žodžiai: Teritorinė sąranga; Istoriniai ir etnokultūriniai veiksniai; Tobulinimas; Territorial structure; Historical; And ethnocultural factors; The improvement.

ENAfter its revival Lithuania has been improving its entire management system for fourteen years trying to reform its territorial management and to create a new regional policy. New territorial divisions arose hot debates within society. One of the opinions on the issue has been presented in the article. [From the publication]Already for fourteen years Lithuania, upon regaining its independence, has been rearranging its state governance system, reforming its territorial governance and developing its regional policies. The process is not only political, it is also an important land governance phenomenon, influencing the life of all the citizens. The object of the study is the relevant land governance problems in the context of improvement of territorial structure of the country, shaping the regional policies and protection of the region’s identity. The aim of the study is to present the model of territorial division of Lithuania into regions, referring to the historical and ethnic-cultural peculiarities of the country. The article examines two models of territorial macro-regioning of the country. In both cases the higher territorial regional governance units should be evaluated as analogues of the governance of macro-regions of the NUTS-II rank, attributing them the functions of organization and execution of the common regional policy of the state. Variant A – consideration of the ethnic-cultural and partially historical commonness as the priority basis for identification of a macro-region. Variant B – consideration of the integral land governance, when first of all the commonness of the territorial potential, determining the development of the region is referred to, as the priority basis for identification of a macro-region. The presented summarized model is based by the analysis, performed by employing comparative, cartographical and deductive methods. The most important conclusions: the principle of ethnic-cultural and historical integrity of regions must be matched with the land governance integrity requirements, two levels of the regional structure, complying with the Eurostat requirements must be legitimated in the regional junction of the country.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16006
Updated:
2018-12-20 23:01:51
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: