Akademinio jaunimo požiūris į studijas ir gyvenimo sąlygas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinio jaunimo požiūris į studijas ir gyvenimo sąlygas
Alternative Title:
The View of Academic Youth to Studies and Conditions of Life
In the Book:
Akademinis jaunimas permainų metais. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 27-36. (Ekonominės ir socialinės politikos studijos ; 1)
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Motyvacija / Motivation; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami aukštojo mokslo pasikeitimai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, priežastys nulemiančios aukštosios mokyklos ir profesijos pasirinkimą, bei kiti susiję klausimai. <...>Pokyčiai, kurie atsirado socialinėje, ekonominėje sferose sukėlė jaunimo požiūrio pasikeitimą į aukštąjį mokslą. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jaunuolių, siekiančių aukštojo mokslo, sumažėjo, tačiau stojimo į aukštąsias mokyklas skaičius 1995/96 ženkliai išaugo. Stojimo į aukštąsias mokyklas priežastys labai skirtingos: vieni siekia galimybės studijuoti užsienyje, kiti susirasti darbą Lietuvoje ir t.t. Kaip šis tyrimas parodė, dažniausiai respondentai aukštąjį išsilavinimą rinkosi pagal pageidaujamą specialybę ir aukštosios mokyklos prestižą. Tarp kitų priežasčių įgyti aukštąjį išsilavinimą jaunimas nurodė: socialines garantijas, šeimos tradicijas, įstojimas į aukštąją mokyklą buvo pakankamai lengvas. Dažnai jaunuoliai stodami į aukštąją mokyklą nežino, kokios savybės reikalingos pasirinktai profesijai, ir ar jis/ji jas turi, todėl pasitaiko nepasitenkinimo pasirinkta profesija atvejų. Tokias klaidas dažniausiai nulemia objektyvios informacijos nebuvimas arba pervertinimas savo jėgų. Lietuvoje stojant į aukštąją mokyklą dažnai susiduriama su finansiniais sunkumais, daug jaunuolių nurodė, kad jų turimi pinigai negali padengti net kasdienių poreikių, todėl jie yra priversti išvažiuoti į užsienį bei ten derinti darbą su mokslais. Studentai pateikė kelis pasiūlymus, kaip pagerinti aukštojo mokslo sistemą: pakeisti studijų sistemą, gerinti santykius tarp studentų ir dėstytojų, padidinti stipendijas, suteikti daugiau kompiuterių bei priėjimų prie interneto, suteikti galimybę studijuoti užsienyje. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Akademinis jaunimas; Studijos; Pasirinkimas; Motyvai; Gyvenimo sąlygos.

ENThe article deals with changes in higher education after reinstatement of Lithuanian independence, reasons for choosing a high school and profession and other relevant issues. Changes in social and economic spheres resulted in changes of the approach of the youth to higher education. After restoration of Lithuanian independence the number of young persons seeking higher education declined, yet the rate of entry to higher schools dramatically increased in 1995/96. The reasons for entry to higher schools differ: some seek the opportunity to study abroad, some are seeking employment in Lithuania, etc. As the research showed, respondents were opting for higher educational facilities due to preference of profession and the prestige of the educational establishment. The reasons for achieving higher education include social guarantees, family traditions, effortless entry to a higher school, unwillingness to “loose” time. Financial difficulties are often faced when entering a higher education establishment, and, as many young persons pointed out, the available sums do not cover daily needs, thus they are forced to go abroad and reconcile work and studies there. Student gave some suggestions as to improvement of the system of higher education: change the system of studies, ameliorate relations between students and lecturers, increase scholarship, provide more computers and better access to internet, give an opportunity to study abroad.

ISBN:
9955-20-055-3
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1589
Updated:
2013-04-28 15:31:04
Metrics:
Views: 35
Export: