Morfologinė atematinių veiksmažodžių struktūra J. Bretkūno "Biblijoje"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Morfologinė atematinių veiksmažodžių struktūra J. Bretkūno "Biblijoje"
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 26, p. 207-215
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama J. Bretkūno Biblijos veiksmažodžių struktūra. Aptariami tie veiksmažodžiai, kurie esamajame laike turi atematinių formų. J. Bretkūno Biblijos veiksmažodžiai pasižymi morfologinės struktūros įvairavimu, nes iki XVI a. senojoje lietuvių raštijoje jau buvo prasidėjęs atematinių formų nykimas, kuris užleido vietą tematiniam asmenavimui. Apžvelgus J. Bretkūno Biblijos veiksmažodžių struktūrą, daromos išvados, jog Biblijoje dar buvo gyvos atematinės formos, tačiau pačių leksemų užfiksuota nedaug. Iš 65 A. Sabaliausko nurodytų veiksmažodžių J. Bretkūno Biblijoje atematiškai asmenuojami 7 veiksmažodžiai: būti, dėti, duoti, eiti, likti, migti ir sergėti. Veiksmažodžio velti esamojo laiko formų nerasta. Kai kurie atematiniai veiksmažodžiai, užfiksuoti senuosiuose raštuose, J. Bretkūno Biblijoje turi tik tematines galūnes. Lietuvių senųjų raštų naujadarų, tokiu kaip baigmi, blogmi, dengmi..., J. Bretkūno Biblijoje neužfiksuota. Atematinis asmenavimas išsamiausiai paliudytas veiksmažodžio būti formomis; kitų veiksmažodžių: dėti, duoti, eiti, likti, migti, sergėti, užfiksuotos paskiros formos.

ENThe article provides an analysis of the structure of verbs of J. Bretkūnas’s Bible. The verbs, which, in their present tense have athematic forms, are discussed. The verbs in J. Bretkūnas’s Bible characterize with diversity of morphological structure, since until the 16th century the athematic forms already commenced to disappear in the old Lithuanian language and the said forms were replaced by thematic conjugation. Upon overviewing the structure of verbs of J. Bretkūnas’s Bible, the conclusions are made that the athematic forms were already in existence in the Bible, however an insignificant number of lexemes was registered. Out of the 65 verbs, noted by A. Sabaliauskas, seven are conjugated athematically in J. Bretkūnas’s Bible: “būti” (“to be”), “dėti” (“to place”), “duoti” (“to give”), “eiti” (“to go”), “likti” (“to stay”), “migti” (“to sleep”) and ”sergėti” (“to guard”). No present tense forms of the verb “velti” (“to mill”) are found. Certain athematic verbs, noted in the old writings, only have thematic endings in J. Bretkūnas’s Bible. No neologisms of Lithuanian old writings, such as “baigmi”, “blogmi”, “dengmi”... are noted in J. Bretkūnas’s Bible. The athematic conjugation is evidenced by the forms of the verb “būti” (“to be”) most comprehensively; only separate forms of other verbs, i. e. “dėti” (“to place”), “duoti” (“to give”), “eiti” (“to go”), “likti” (“to stay”), “migti” (“to sleep”) and ”sergėti” (“to guard”) are noted.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1587
Updated:
2018-12-17 11:34:40
Metrics:
Views: 78    Downloads: 11
Export: