Lietuvos istorijos sintezė kaip vizualinės komunikacijos priemonė : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorijos sintezė kaip vizualinės komunikacijos priemonė: recenzija
Alternative Title:
Synthesis of the History of Lithuania as a Means of Visual Communication (Review)
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2005, t. 15, p. 94-97
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Alfredo Bumblausko sintezės „Senosios Lietuvos istorija 1009 – 1795“ išskirtinumas. Idėja, jog ši sintezė (kaip ir istorinis filmas, TV laida, muziejaus ekspozicija ar darbo knygos tipo mokyklinis vadovėlis) laikytina vizualinės komunikacijos priemone, yra įrodinėjama šiais teiginiais: 1. veikalas vizualiai, tematiškai, chronologiškai yra susijęs su 11 metų LTV kurta TV laida „Būtovės slėpiniai“, kurios vienas iš autorių buvo A. Bumblauskas; 2. sintezėje aptinkami tokie TV laidos konstravimo principai kaip naujienos, kontroversiškumas, sensacijos ir provokacijos elementai; 3. knygos kūrime naudoti atvarto ir „medijų mazgo“ principai rodo jos panašumus su istorijos vadovėliu kaip darbo knyga. Sintezei išskirtinumo teikiantys bruožai leidžia tikėtis, kad lengvai suprantama, vizualiai patraukli ir sukurianti trumpas pasakojimo situacijas A. Bumblausko “Senosios Lietuvos istorija” bus prarasto Lietuvos istoriografijos vaidmens visuomenėje reabilituotoja. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos istorijos sintezė; Istorijos vizualizacija; Didaktika; "Senosios Lietuvos istorija 1009-1795"; Synthesis of history of Lithuania; Visualization of history; Didactics; A. Bumblausko "Senosios Lietuvos istorija 1009-1795".

ENThe review deals with the idiosyncrasy of the synthesis The History of Ancient Lithuania: 1009 – 1795 by Alfredas Bumblauskas. The idea that this synthesis (similarly to a historical film, a TV show, a display in a museum or a school textbook of the type of a workbook) should be considered a means of visual communication is being proved by the following statements: (1) The book is visually, thematically and chronologically linked with the TV show “The Mysteries of History” that has run on the LTV channel for 11 years, co-authored by A. Bumblauskas, (2) The synthesis contains such principles of the TV show design as news, controversy and elements of a sensation and provocation, and (3) The principles of the flap and the “media node” used in writing the book show its advantage against a history textbook as a workbook. The features that build the idiosyncrasy of the synthesis allow one to believe that A. Bumblauskas’ The History of Ancient Lithuania, which is easy to understand, visually attractive and with short narratives, will exonerate the lost role of Lithuanian historiography.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1586
Updated:
2018-12-17 11:34:40
Metrics:
Views: 38    Downloads: 8
Export: