Lietuviški XIX ir XX a. pradžios dvasininkų antkapinių paminklų įrašai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviški XIX ir XX a. pradžios dvasininkų antkapinių paminklų įrašai
Editors:
Milius, Vacys, parengė [edt]
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2003, t. 22, p. 505-515
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje pateikiami autoriaus 1950-2001 m. įvairiuose Lietuvos regionuose nurašyti 62 dvasininkų antkapinių paminklų lietuviški įrašai. Jų chronologinės ribos: 1807-1902 m., įrašai padaryti granito, metalo paminkluose. Dauguma įrašų iš lietuvių spaudos lotyniškai rašmenimis draudimo laikotarpio. Jie liudija, kad dvasininkai bei jų aplinkos žmonės vartojo lietuvių kalbą. Pateikiamas įrašo originalus tekstas su trumpu aprašu, kuriame nurodoma vietovė, paminklo medžiaga, forma, įrašo fiksavimo metai.

ENThe publication presents the Lithuanian inscriptions on the tombstones of 62 priests, noted by the author in different regions of Lithuania in 1950-2001. The chronological limits: 1807-1902, the inscriptions are made on granite and metallic tombstones. Most inscriptions are made in Lithuanian characters during the time period of the ban of Lithuanian language. The inscriptions evidence that the priests and the people of their environment used the Lithuanian language. The original texts of the inscriptions with short explanations, stating the area, the material and form of the tombstone and the year of registration of the inscription are presented.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Lietuviški XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios antkapių užrašai: santykis su bendrine kalba / Jurgita Venckienė. Archivum Lithuanicum. 2017, t. 19, p. 9-38.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15824
Updated:
2018-12-17 11:12:30
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: