Kalbininkas, žodynininkas Chackelis Lemchenas

Link to:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbininkas, žodynininkas Chackelis Lemchenas
Alternative Title:
Linguist and glossarist Chackelis Lemchenas
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbininkai; Žodynininkai; Linguist; Glossarist.
Keywords:
LT
Kalbininkai; Žydai / Jews; Žodynininkai.
EN
Glossarist; Linguist.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas žymaus lietuvių kalbininko, žodynininko Chackelio Lemcheno gyvenimas ir veikla. Straipsnio autoriaus teigimu, Lemcheno veikla buvo įvairiapusė. Bet didžiausi Lemcheno nuopelnai -- leksikografijai. Straipsnio autoriaus nuomone, būtent šioje srityje pirmiausia atsiskleidė jo kalbininko talentas, puikios žinios, kalbos dvasios suvokimas, nepaprastas mokslininko kruopštumas, didžiulė atsakomybė už kalbos kultūrą. Svarbiausias Lemcheno darbas žodynų srityje -- keturių tomų rusų-lietuvių kalbų žodynas (1982--1985). Daug Lemchenas dirbo leidyklose, redagavo tarptautinių žodžių žodynus, daugelį terminų žodynų. Straipsnio autoriaus nuomone, gal akivaizdžiausias jo, kaip kalbos redaktoriaus pripažinimas buvo tai, kad būtent jam buvo patikėta redaguoti akademinę trijų tomų lietuvių kalbos gramatiką. Lemchenas buvo ir puikus mokytojas. Tiek Ukmergės, tiek Šiaulių, tiek Kauno žydų gimnazijų buvę jo mokiniai ir dabar jį prisimenantys su didžia pagarba ir meile. Nemaži Lemcheno nuopelnai ir kaip vertėjo. Mokytojaudamas jis stengėsi priartinti žydų jaunimą prie lietuvių literatūros, kultūros; versdamas žydų rašytojų veikalus į lietuvių kalbą, jis siekė supažindinti lietuvių visuomenę su jidiš literatūros klasikais. Didžiausias Lemcheno indėlis į žydų kultūrą -- ilgamečiai Lietuvos žydų tarmės ir lietuvių kalbos poveikio jai tyrimai, apibendrinti studijoje "Lietuvių kalbos įtaka Lietuvos žydų tarmei. Lietuviškieji skoliniai". Daroma išvada, kad tiek darbais, tiek savo gyvenimu Lemchenas įkūnijo dviejų tautų draugystę; įrodė, kad galima mylėti lietuvių kalbą ir būti geru žydu.

ENThe article provides an overview of life and activities of the well-known Lithuanian linguist Chackel Lemchen. According to the author of the article, Lemchen’s activities were very diverse however his greatest merits were in the area of lexicography. In the author’s opinion, lexicography was the area, in which Lemchen’s talent of a linguist, his splendid knowledge, understanding of the spirit of language, remarkable accuracy and great responsibility for the language culture were unfolded. The most important Lemchen’s work in the area of dictionaries was compiling of the four-volume Russian – Lithuanian Dictionary (1982--1985). Lemchen also worked in publishing – houses, edited dictionaries of international words and terms. In the author’s opinion, the most obvious recognition of Lemchen as a language editor was the fact that he was entrusted with the task of editing the three-volume Lithuanian Grammar. Lemchen was also a splendid teacher. His former students at Ukmergė, Šiauliai and Kaunas Jewish gymnasiums remember him with enormous love and respect. His merits as a translator are also worth mentioning. When teaching, he attempted to make the Jewish youth closer to Lithuanian literature and culture, when translating Jewish works into Lithuanian, he strived for getting the Lithuanian society familiarized with the classics of Yiddish literature. The biggest Lemchen’s contribution into the Jewish culture is his longevous studies of pronunciation of Lithuanian Jews and the influence of Lithuanian culture on the pronunciation. The said research was summarized in his study "Lietuvių Kalbos Įtaka Lietuvos Žydų Tarmei. Lietuviškieji Skoliniai". The conclusion is made that Lemchen, by both his works and his life embodied the friendship between the two nations: he proved that one can both love the Lithuanian language and be a good Jew.

ISSN:
2029-0799; LLT:2007-50/28-72/HI
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1578
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 57    Downloads: 1
Export: