Vilniaus universitetas : istorinių atminčių konfliktai ir dialogai

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
Kalba
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
AntraštėVilniaus universitetas : istorinių atminčių konfliktai ir dialogai
Kita antraštėVilniaus University : conflictc and dialoques of historical memory
AutoriaiBumblauskas, Alfredas
ŠaltinisVilniaus universitetas Europoje: praeitis, dabartis, ateitis / redaktorius S. Jegelevičius Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. P. 225-242, 243-262.
Reikšminiai žodžiai
LTVilniaus universitetas; Jezuitų universitetai; Vilnius
ENVilniaus University; Jesuit universities; Vilnius
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje-pranešime analizuojami istorinių atminčių apie Vilniaus universiteto praeitį tipai XX amžiuje ir šių tipų (lenkiško, lietuviško, komunistinio) politinis, ideologinis ir istoriografinis sąlygotumas arba, trumpiau tariant, istorinės atmintys, supusios ryškiausias Vilniaus universiteto sukaktis 1828, 1929, 1954, 1979 ir 2004 m. Vilniaus universiteto istorinę įvairių tarpsnių atmintį lėmė ne tik universiteto istorijos istoriografijos idėjų, bet ir Vilniaus bei visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos koncepcijos, kurias formulavo ne kartą konfliktavę skirtingos istoriografijos mokyklos. Istorinių atminčių konfliktus būtų galima sugrupuoti į tris tarpusavyje susijusius mazgus: kada ir kas įkūrė universitetą; kaip vertinti jėzuitų indėlį ir apskritai senąją Vilniaus universiteto raidos epochą (1579–1832 m.); koks yra lietuviškojo ir lenkiškojo XX a. universitetų tarpusavio santykis.

ENThe aim of the presentation is to establish the types of the 20th century historical memories related to Vilnius University as well as the political, ideological and historiographic conditionality of certain types (Polish, Lithuanian and communist) or, in short, – historical memories which surrounded the most significant anniversaries of VU in 1828, 1929, 1954, 1979 and 2004. Historical memories of different periods of Vilnius University were determined not only by the ideas of historiography of Vilnius University history itself, but also by the concepts of history of Vilnius and all the Grand Duchy of Lithuania, which were formulated by different and often conflicting historiographic schools. Conflicts of historical memories may be grouped into three closely related main nodi: who and when established the university, how the Jesuit contribution and the old Vilnius university development epoch (1579–1832) should be assessed and what was the interrelationship of the Lithuanian and Polish universities of the 20th century. [From the publication]

ISBN9986198356
Mokslo sritisIstorija / History
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1577
Atnaujinta2013-04-28 15:30:57
Metrika Peržiūros: 2