Lietuvos vargonininkų profesinės, socialinės ir teisinės padėties problemos XX a. pirmojoje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vargonininkų profesinės, socialinės ir teisinės padėties problemos XX a. pirmojoje pusėje
Alternative Title:
Professional and social-legal problems of Lithuania's organists in the first half of the 20th century
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Bažnyčia; Lietuva; Lietuvos bažnytinės muzikos istorija; Lietuvos kultūros istorija; Lietuvos tautinis atgimimas; Vargonai; Vargoninikas; Vargonininkų draugijos.
EN
Church; Cultural history of Lithuania; History of Lithuanian church music; Lithuania; Lithuanian national revival; Organist; Organs; Societies of organists.
Summary / Abstract:

LTVargonininkų socialinės ir teisinės padėties klausimas XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje traktuojamas kaip daugialypė lietuvių tautinio atgimimo socialinė bei kultūrinė ir anuo metu vykusios bažnytinės muzikos reformos problematika. Vargonininkų darbo ir būties klausimus Lietuvoje mėgino spręsti Šv. Grigaliaus Didžiojo vargonininkų, vėliau Šv. Cecilijos draugijos. Straipsnyje aptariami vargonininkų reikalavimai, analizuojamos siūlytos priemonės padėčiai gerinti. Vargonininkų reikalai šiek tiek pagerėjo nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpiu, tačiau dėl įvairių objektyvių ir subjektyvių priežasčių vargonininko statuso teisiniu atžvilgiu XX a. pirmojoje pusėje suformuluoti nepavyko. [Iš leidinio]

ENThe question of the social and legal status of organists at the end of the 19th and beginning of the 20th c. is discussed in the context of the multifaceted socialcultural problems of Lithuanian national awakening and the on-going reforms of church music. The Society of the Organists of St. Gregory the Great and later the Society of St. Cecilia tried to settle the situation of the organists in Lithuania. The article discusses the demands of the organists, analyzes their offered methods to improve the situation. The problematic situation of the organists was to some extent resolved during the time of the independent Republic of Lithuania, but for various objective and subjective reasons the legal aspects of the status of organists were not successfully resolved in the first half of the 20th century. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15760
Updated:
2018-12-17 11:53:18
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: