Mykolo Biržiškos vizitas į Ameriką 1931 m. Vilniaus klausimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolo Biržiškos vizitas į Ameriką 1931 m. Vilniaus klausimu
Alternative Title:
Mykolas Biržiška's visit tо America in 1931 on the Vilnius issue
In the Journal:
Vilniaus istorijos metraštis. 2007, t. 1, p. 129-136
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
JAV lietuviai; Vilniaus kraštas; Vilniui vaduoti sąjunga; Mykolas Biržiška.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Vilniaus vadavimo sąjungos vadovo prof. Mykolo Biržiškos kelionė į JAV 1931 m. sausio-balandžio mėn. Lietuvos vyriausybei ir jos atstovams pradėjus ieškoti konkrečių būdų, kaip sustiprinti išeivijos santykius su Lietuva, buvo atkreiptas dėmesys į visai išeivijai jautrų okupuoto Vilniaus klausimą. Jis vienijo visų politinių srovių JAV lietuvius. Siekiant geriau tarp išeivių organizuoti Vilniaus vadavimo propagandą, buvo pasirinktas autoritetingas agitatorius - profesorius M. Biržiška. Per tris mėnesius jis aplankė 45 lietuvių kolonijas, savo kalbose nušvietė Vilniaus ir vilniečių padėtį, papasakojo apie Vilniaus vadavimo sąjungą, kurioje dirbo įvairių pažiūrų lietuviai, agitavo visus lietuvius bendradarbiauti kovojant dėl Vilniaus. M. Biržiškos vizitas Amerikoje - lūžis JAV lietuvių veikloje dėl Vilniaus, nes masiškai pradėti kurti Vilniaus vadavimo skyriai arba komitetai (1931 m. jų veikė 6, 1934 m. - 51). Sykiu po truputį į gerą pusę keitėsi išeivių požiūris į Lietuvos valdžią, pradėjo atsirasti daugiau kontaktų su Lietuva.

ENThe article provides an overview of the trip of professor Mykolas Biržiška, the head of Vilnius Liberation Union to the USA in January – April 1931. After the government of Lithuania and its representatives commenced searching for specific ways of strengthening the relations between the expatriates and Lithuania, the attention was drawn to the issue of the occupied Vilnius, relevant to all the expatriates and uniting the US Lithuanians, representing different political directions. For the purpose of a better organization of the propaganda of liberation of Vilnius among the expatriates, an authoritative agitator, i. e. professor M. Biržiška was selected. During the time period of three months he visited 45 Lithuanian colonies, described the state of Vilnius and its residents in his speeches, told the audiences about the Vilnius Liberation Union, which united Lithuanians of different views and agitated all the Lithuanians to cooperate for the purpose of fighting for Vilnius. M. Biržiška’s visit to America was a turning point in the US Lithuanians’ activities with regard to Vilnius, since it resulted in mass launching of Vilnius liberation units and committees (there were six in 1931 and in 1934 there were already 51). Together the expatriates’ view of the Lithuanian authorities was changing for the better and there emerged more contacts with Lithuania.

ISSN:
1822-8828
Related Publications:
Mykolo Biržiškos kovos dėl mūsų sostinės / Jonas Rudokas. Kultūros barai. 2012, Nr. 11, p. 97-101.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15749
Updated:
2018-12-17 12:00:57
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: