Paauglių religinio tapsmo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių religinio tapsmo ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of the religious formation of teenagers
In the Journal:
Keywords:
LT
Empirinis tyrimas; Paaugliai; Paauglių religiniai išgyvenimai; Paauglių religinio tapsmo ypatumai; Paauglių religinis sąmoningumas; Paauglių religinė praktika; Religinis kismas; Religinis tapsmas; Ypatumai.
EN
Adolescent religious consciousness; Adolescent religious emotional experiences; Adolescent religious practica; Becoming religious; Empirical research; Teenagers; Teenagers becoming religious characteristics; The peculiarities the religion formation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami paauglių religinio tapsmo ypatumai, siekiant atsakyti į klausimą, kaip dabartiniai paaugliai aukščiausias vertybes sutapatina su savo gyvenimu. Aprašomas tyrimas, kuriame tiriamas paauglių religinis sąmoningumas bei religiniai išgyvenimai, atskleidžiama paauglių religinė praktika. Tyrime dalyvavo 811 įvairaus profilio (realinio, humanitarinio, dailės, meno, katechetinio, bendrojo lavinimo) mokyklų vyresnieji paaugliai. Naudota nebaigtų sakinių, išplėstų atsakymų į klausimus, vertybių aprašų, emocinių išgyvenimų nustatymo metodikos. Tiriamųjų buvo prašoma pasakyti savo požiūrį į Bažnyčią, Dievą, tikėjimą, nurodyti tikėjimo svarbą artimiems žmonėms, sau, prisiminti religinius išgyvenimus, įvertinti savo religinę praktiką. Gauti rezultatai atskleidė, kad paauglių religinis tapsmas yra aukščiausias pažinimo, o žemiausias – išgyvenimų dimensijoje. Apie 80 proc. moksleivių laiko save tikinčiais į Dievą, bet tik apie 16 proc. tyrime dalyvavusių mokinių reiškia asmenišką santykį su Kūrėju, o 7-8 proc. šis santykis yra stabilus. Apie 20 proc. paauglių įvairiai priešinasi tikėjimui, bet tik 7-8 proc. jį visiškai neigia, 2-3 proc. šis santykis yra stabilus. Asmeniškas santykis (požiūris į Dievą ir Bažnyčią, savo elgesio vertinimas) reiškiamas aukštesniu lygiu nei apibendrintas ar nevisiškai įsisąmonintas santykis. Artimi požiūrių į Dievą bei Bažnyčią, savo religinio elgesio vertinimai, taip pat požiūrio į kitų žmonių tikėjimą bei savo religinių išgyvenimų stabilumą duomenys kartu rodo ir tyrimo patikimumą.

ENReligious formation makes meaningful the relations of the person with God. Generally it is conditioned by the internalization of Christian values. Teenagers are already psychologically mature persons and therefore able to accept Christian values in all understanding, feeling and autonomous action levels. The research disclosed that 80.8% of the older teenagers considered themselves as believers, but only 16% expressed personal relations with the Creator and constant personal relations were characteristic only for 7-8%. Approximately 20% of the teenagers were not believers, but only 7-8% of them completely r e jected faith, and full rejection was characteristic for 2-3%. It was noticed that one third part of the pupils placed faith in the last position among values and less then one tenth considered faith as the most important value. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Religinis vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo aspektas / Elvyda Martišauskienė. Acta paedagogica Vilnensia. 2000, t. 7, p. 5-12.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15591
Updated:
2018-12-17 11:12:08
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: