Miles Christianus įvaizdis LDK kultūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miles Christianus įvaizdis LDK kultūroje
Alternative Title:
Image of Miles Christianus in the culture of the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV.]. 2002, t. 24, p. 127-169. Tipas ir individas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
LDK; Dailė, sakralinė; Religija; Kariai; Ikonografija; Šaltiniai, rašytiniai; Šventieji; Didikai; 16 a.; 17 a.
EN
Saints; Iconography; Art; Painting
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama kaip viena idėja, įgijusi tam tikrą ikonografinį vaizdinį, paplito to meto LDK dailėje. Idėjų visuma, įsigalėjusi to meto kultūrinėje terpėje, apibrėžiama kaip kultūrinis vaizdinys. Pasirinkus būdingiausią LDK kultūrai Miles Christianus (Kristaus kario) vaizdinį, darbe siekiama atskleisti šio tipo ikonografiją ir prasmes. Miles Christianus vaizdinys buvo plačiai paplitęs visoje XVI-XVII amžiaus dailėje. Tai - kovojančio žmogaus tipas, narsus ir ištvermingas, tarnaujantis Dievui ir ginantis Tėvynę; pamaldumas ir dorybės yra pagrindiniai jo ginklai. Žymiausias Renesanso laikotarpio tekstas, stipriai paveikęs Kristaus kario tipo įsitvirtinimą ir suklestėjimą to meto dailėje, yra Erazmo Roterdamiečio Enchiridion Militis Christiani ("Krikščionio kario vadovas"). Vieną ankstyviausių ikonografinių Miles Christianus tipo atvaizdų matome C. Ripos Ikonologijoje. Jis išskyrė gyvenimo prasmės ieškančio herojaus tipą. Renesanso ir baroko laikotarpiu Kristaus kario idėja buvo plačiai paplitusi visoje Europoje. Krikščionio riterio idėja taip pat buvo populiari to laikotarpio Abiejų Tautų Respublikos raštijoje. LDK kultūroje nesunkiai atpažįstame Miles Christianus modelio funkcionavimą, šis idealas įkūnytas šventojo karalaičio Kazimiero paveiksle. Toks jo kaip karžygio vaizdavimas yra siejamas su kariniais stebuklais. XVII a. pr. susiformuoja pamaldaus kario paveikslas, perteikiamas klūpančiojo poza. Toks pamaldaus kario vaizdavimas susijęs su keliaujančio maldininko, viešai demonstruojančio savo tikėjimą, interpretacija, tai - tarnystės Tėvynei ir Dievui simbolis.

ENThe article analyzes the ways, by which an idea, which acquired a certain iconographical image, spread in the art of the Grand Duchy of Lithuania of the period. The totality of the ideas, which entrenched in the cultural media of the period, is defined as a cultural image. Selecting the image of Miles Christianus (the Warrior of Christ), most characteristic of the culture of the Grand Duchy of Lithuania, the study attempts to reveal the iconography and meanings of the image, which was widely spread throughout the art of the 16th – 17th century. Miles Christianus is a type of a fighting person, courageous and robust, serving God and defending the Motherland; his main weapons are virtues and godliness. The most well-known text of the Renaissance period, which strongly influenced the entrenchment of the image of the Warrior of Christ in the art of the period is the Enchiridion Militis Christiani by Desiderius Erasmus. One of the earliest iconographic images of Miles Christianus is found in the iconography of C. Ripa, who presented the image of a hero on a quest for the meaning of life. The idea of the Warrior of Christ was widely spread throughout Europe in the Renaissance and the Baroque period and was also popular in the writings of the Polish-Lithuanian Commonwealth of the period. The functioning of the image of Miles Christianus can be easily noted in the culture of the Grand Duchy of Lithuania, the ideal is embodied in the painting of the saint prince Casimirus. Such depiction of Casimirus as a warrior is related to military miracles. At the beginning of the 17th century there emerges the image of a godly warrior, depicted on his knees. The image is related to the interpretation of a travelling pilgrim, publicly demonstrating his beliefs, it is the symbol of serving god and the Motherland.

ISSN:
1392-0316
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15562
Updated:
2018-12-17 11:01:38
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: