Skaitvardžių deminutyvų vartojimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaitvardžių deminutyvų vartojimas
Alternative Title:
Usage of Diminutive Forms of Numerals
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 1, p. 39-42
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – ištirti deminutyvinių skaitvardžių vedinių stilestinę vertę ir vartoseną dabartinės lietuvių kalbos tekstuose. Skaitvardžių deminutyvai sudaromi su dariausiomis deminutyvinėmis lietuvių kalbos prisagomis: -elis/-ėlis, -(i)ukas. Surinktuose VDU KLC tekstyno pavyzdžiuose visi skaitvardžių deminutyvai yra vyriškosios giminės, ir tik tautosakos pavyzdžiai rodo, kad skaitvardžių deminutyvai gali būti ir moteriškosios giminės vediniai. Skaitvardžių deminutyvai yra vartojami įvairiose kalbėjimo situacijose. Jais įvardijamas netikslus kiekis, bet nėra eksplicitiškai išreikšto vertinimo. Deminutyviniais skaitvardžių vediniais pavadinamas kiekis kelia malonius jausmus, yra vertinamas teigiamai. Minėtieji skaitvardžių vediniai vartojami tokiose kalbėjimo situacijose, kai jais pavadinamas kiekis yra vertinamas neigiamai, pabrėžiamas menkumas, net ironizuojama. Skaitvardžių deminutyvai kartais vartojami gausumui reikšti. Kadangi visais atvejais deminutyvai sudaromi su tokiomis pat priesagomis, net iš tų pačių žodžių, tai kalbėjimo situacijai apibrėžti labai svarbus tampa platesnis kontekstas.Reikšminiai žodžiai: Skaitvardis; Deminutyvai; Daryba; Tekstynai.

ENIn the Lithuanian language diminutives are most commonly derived from nouns, less frequently from adjectives and very seldom from numerals. Most often diminutives of numerals are formed by suffixes -elis/-ėlis and -(i)ukas and three roots of the cardinal numbers. The diminutives of numerals are used in the following speech situations: they name a particular amount but there is no expletively expressed evaluation; the quantity named by the diminutives of numerals is evaluated positively; the derivatives of numerals are used in such speech situations where the quantity they name is evaluated negatively, emphasising its littleness or even irony. The diminutives of numerals are sometimes used to express plurality. The extensive context is much considered to define the speech situation.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Stilistika / Kazimieras Župerka. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012. 113 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1554
Updated:
2018-12-17 11:34:36
Metrics:
Views: 45    Downloads: 3
Export: