LKMA genezės aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LKMA genezės aspektai
Alternative Title:
Aspects of the genesis of the Lithuanian Catholic Academy of Science
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2003, t. 22, p. 81-126
Keywords:
LT
Lietuvių katalikų mokslo akademija; LKMA; Lietuvių mokslo draugija; Lietuvių kultūros institutas; šv. Kazimiero akademija; Šv. Pranciškaus akademija; Lituanistikos institutas; Pabaltijo universitetas; Baltų institutas; šv. Kazimiero lietuvių kolegija.
Summary / Abstract:

LT2002 m. rudenį Lietuvių katalikų mokslo akademija (LKMA) minėjo savo veiklos 80-metį. Akademija atlieka ženklius darbus mokslo bei kultūros srityje, šviečiamojoje ir organizacinėje veikloje. Darbe apžvelgiama LKMA genezė, jos svarbiausieji aspektai. Lietuvių katalikų mokslo akademijai sąlygas brandino įvairios lietuvių studentų draugijos už Lietuvos ribų, Lietuvoje įkurtos organizacijos bei jų veiklą skatinanti lietuvių spauda. Didelį poveikį darė Vakaruose veikiančios organizacijos, moksliniai branduoliai, aukštosios katalikų mokyklos. Autorė daug dėmesio darbe skyrė Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetui, kurio beveik visi nariai aktyviai dalyvavo LKMA veikloje. Darbe įrodoma, kad LKMA veikla neprieštarauja įvairioms pasaulietinėms nuostatoms. Akademija savo įvairiapuse veikla ne tik pagyvino bei gaivino visuomeninę lietuvių mintį tėvynėje, bet ir už jos ribų, darė ir daro ją įvairesnę. Pateiktas Akademijos veiklos istorinio kelio formavimasis; kelio ieškojimas artimas ir kitų Vakarų Europos šalių katalikiškoms institucijoms. LKMA užmojai nebuvo trumpalaikiai ar betiksliai - savo veiklą ji ne tik tęsia, bet ir plečia nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje, papildydama Lietuvos mokslą ir darniai į jį įsijungdama.

ENIn the autumn of 2002, the Lithuanian Catholic Academy of Science (LKMA) celebrated the 80th anniversary of its activities. The Catholic Academy performs significant works in the field of science and culture, as well as in its educational and organizational activities. Through all its works the LKMA flows nicely into and supplements science in Lithuania. The establishment of the Catholic Academy of Science in Lithuania, its re-establishment in emigration, and return to the homeland were influenced by many factors, including conditions favorable for its formation and later work. This article surveys the genesis of the LKMA and its most important aspects. These problems have not yet been researched and their historiography is new. To reveal them, the author gathered the literature analyzing that period, where data are found about new events in science and culture, the activities of Lithuanians, their interpersonal relations, organizations, and political situation. She used LKMA archival material, the personal archives of LKMA members, and LKMA publications. The work notes that LKMA activities are not in conflict with various secular points of view. With its very varied activities, the Academy has vivified and enlivened social thought among Lithuanians not only in the Homeland, but also beyond its borders. The formation of the Academy's activities is similar to that of Catholic institutions in other West European countries. The aims of the LKMA were never short-term or without purpose. The Academy not only continued but also expanded its activities in Lithuania after Independence was restored by supplementing and taking part in its scholarly work. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15524
Updated:
2018-12-17 11:11:58
Metrics:
Views: 10    Downloads: 6
Export: