Kristupas Zigmantas Pacas ir jo gyvenimo moterys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kristupas Zigmantas Pacas ir jo gyvenimo moterys
Alternative Title:
Kristupas Zigmantas Pacas and the women in his life
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2001, t. 18, p. 367-376
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pacai (Pacas family); Kristupas Zigmantas Pacas; Klara Izabelė de Mailly; Felicita Maksimiliana Tautmannsdorf; šv. Marija Magdelena de Pazzi; Pažaislis; Genealogija; The Pacas House; Kristupas Zigmantas Pacas; Clare Isabelle de Mailly; Felicita Maximiliana Tautmannsdorf; St. Mary Magdalen de Pazzi; Pažaislis; Genealogy.
Keywords:
LT
Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Pažaislis; Šventieji / Saints.
EN
Clare Isabelle de Mailly; Felicita Maximiliana Tautmannsdorf; Genealogy; Pacas House; St. Mary Magdalen de Pazzi.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje daugiau dėmesio skiriama Pažaislio fundatoriaus ir mecenato Kristupo Zigmanto Paco (1621-1684) kultūrinei aplinkai, kur nemažą vaidmenį vaidino politiniai akcentai ir… moterys. K.Z. Pacas buvo vedęs pirmąją valdovės Marijos Liudvikos rūmų damą Klarą Izabelę de Mailly. Greitai tapo ne tik Jono Kazimiero, bet vėliau ir Mykolo Kaributo artimu bendražygiu ir patarėju, nepaisant to, kad paties Paco politika ir valdovų ketinimai išsiskirdavo ne taip jau retai. Vėliau K.Z. Pacas paskiriamas LDK kancleriu, kas reiškė beveik tą patį, jog valdovas jį skiria savo dešiniąja ranka LDK reikalams. Žmonos ryšiai karjerai, matyt, tik padėjo. 1676 m. Pažaislyje palaidota grafaitė Felicita Maximiliana Tautmannsdorf. Apie jos asmenį žinoma labai mažai, bet K.Z. Pacas, kuris itin rūpinosi savo giminaičio Mikalojaus Paco vestuvėmis su Tautmannsdorf, 1675 m. vadino ją karalienės vyriausiąja rūmų dama. Trečioji K.Z. Paco moteris siejosi ne su šio gyvenimo laimėjimais ir malonumais, bet su dangiškuoju užtarimu. Būtent čia, tarp Paco gyvenimo moterų, susiduriame ir su šv. Marija Magdalena de Pazzi, kuri, nors ir būta abejonių dėl jos giminystės su Lietuvos Pacais, visą laiką išliko viena iš kanclerio šventųjų globėjų. Moterų įtaka LDK visuomenėje mažai tyrinėta. Tai lėmė visų pirma tvirta tuometinio vyrų elito padėtis. Moterys dažniausiai likdavo tik kaip didiko ar valdovo palydovės, nuo pat pradžių pasmerktos likti šešėlyje. Šiame straipsnyje stengtasi parodyti, kad moterų įtaka net patiems iškiliausiems didikams buvo ne tik šešėlinė, bet kartais neišvengiamai reikalinga.

ENThe article dedicates more attention to the cultural environment of Kristupas Zigmantas Pacas (1621 – 1684), the patron of Pažaislis, in which a significant role was played by the political accents and…women. K. Z. Pacas was married to Klara Isabelle de Mailly, the first lady of the court of the ruler Maria Ludovika. He became a close comrade and advisor to both Jan II Casimir Vasa and, later Michel Korybut, despite the fact that his policies and the rulers’ intentions were quite frequently different. Later K. Z. Pacas was appointed the chancellor of the Grand Duchy of Lithuania, i. e. the ruler’s right-hand man for the affairs of the Grand Duchy. His wife’s connections helped his career a lot. Countess Felicita Maximiliana Tautmannsdorf was buried in Pažaislis in 1676. Little is known about her however K. Z. Pacas, who take great care of his relative’s Mikalojus Pacas’s wedding with Tautmannsdorf, in 1675 proclaimed her the first lady of the queen’s court. The third woman in K. Z. Pacas’s life was related not to his life achievements and pleasures, but rather to heavenly patronage. The woman is St. Maria Magdalena de Pazzi, who, although there are doubts regarding her relation with the Pac family of Lithuania, remained one of the saint patrons of the chancellor for a long time. Women’s influence in the society of the Grand Duchy of Lithuania has been little studied, which was first of all determined by the strong position of the men’s elite of the period. Women most frequently remained chaperones of rulers and noble persons and were doomed to remain in the shade. The article attempts to show that women’s influence sometimes was inevitably needed for the most prominent nobles.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15473
Updated:
2018-12-17 10:52:19
Metrics:
Views: 39    Downloads: 16
Export: