Ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kognytyvinių gebėjimų ir dalinės veiklos sąveika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kognytyvinių gebėjimų ir dalinės veiklos sąveika
Alternative Title:
Interaction of art activity and cognitive abilities of pre-school age children worth special schooling needs
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 2 (13), p. 17-26
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Specialusis ugdymas; Ikimokyklinio amžiaus vaikai; Gebėjimai.
Keywords:
LT
Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Kompetencijos / Competencies; Ugdymas / Education; Specialieji poreikiai / Special needs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama ikimokyklinio ugdymo kaita bei analizuojamos ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų dailinio ugdymo problemos; apibūdinami esminiai meninių psichologinių teorijų (afektyvinės, kognityvinės ir neokognityvinės) bruožai; lyginami specialiųjų ugdymosi poreikių ir normalios raidos vaikų kognityviniai gebėjimai. Pateikiami konstatuojamojo ir kvazieksperimento, vykusio trimis etapais, statistiniai duomenys. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the changes in pre-school education and analyses art training issues relating to pre-school age children with special schooling needs; aspects of the basic psychology of art theories are discussed (affective, cognitive and neo-cognitive); the cognitive abilities of pre-school age children with special schooling needs and those of children with normal development are discussed. The article presents data from a general description and from a quasi-experiment done in three stages.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1541
Updated:
2018-12-20 23:04:53
Metrics:
Views: 33    Downloads: 3
Export: