Naujas žodis Lietuvos pedagogikoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujas žodis Lietuvos pedagogikoje: recenzija
Alternative Title:
New word in Lithuanian pedagogy
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2005, t. 14, p. 212-217
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibūdinama prof.habil.dr Elvyros Martišauskienės mokslinė monografija „Paauglių dvasingumas kaip pedagoginis reiškinys“ (2004). Monografija sėkmingai apginta VPU habilitacijos darbo pagrindu. Ji yra aktuali ir gali būti įdomi ne tik pedagogams, bet ir visiems, kam rūpi jaunosios kartos dvasinis ugdymas. Kryptingą, nuoseklų paauglių dvasingumo ugdymą monografijos autorė laiko asmenybės brandos pamatu. Darbo autorė pirmoji ryžosi imtis tokios svarbios, sudėtingos ir netirtos problemos. Autorė daro išvadą, jogdvasingumo, kaip, kaip tarpdisciplininio fenomeno, ugdymas turi iš esmės teigiamos įtakos paauglių dvasinei brandai, visapisiškam ir visaverčiam jų asmenybės tapsmui.Reikšminiai žodžiai: Dvasingumas; Paaugliai; Dvasinės vertybės; Asmenybės tapsmas.

ENThe article describes the scientific monograph “Teenage Spirituality as Pedagogical Phenomenon” by Prof. Habil. Dr. Elvyra Martišauskienė (2004). The monograph has been successfully defended as habilitation thesis at the Vilnius Pedagogical University. It is topical and may be interesting to pedagogues and anybody else concerned about spiritual education of the young generation. The author views purposeful and consistent spiritual education of teenagers as the basis of personal maturity. The author was the first one to undertake the important, complex and unexplored issue. The author concludes that education of spirituality as an interdisciplinary phenomenon has a positive effect upon spiritual maturity of teenagers, as well as full evolution of their personality.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1532
Updated:
2018-12-17 11:34:33
Metrics:
Views: 32
Export: