Keletas poezijos vertimo aspektų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keletas poezijos vertimo aspektų
Alternative Title:
Quelques aspects de la traduction de la poésie
In the Journal:
Kalbotyra. 2001, t. 50 (3), p. 7-12
Keywords:
LT
prancūzų kalba.
EN
French language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos problemos, kurias sukelia poezijos vertimas, tokios kaip: poetinio teksto specifika, labai glaudūs eilėraščio formos ir turinio ryšiai. Bandoma išsiaiškinti, kodėl pagrindinių sudedamųjų poemos prasmės dalių, kurias gali sudaryti gramatinė raiška, leksikos elementai ar garsinė eilėraščio forma, visiškas perkėlimas į vertimą yra neįmanomas. Nagrinėjant šias problemas pirmiausia remiamasi gramatinių laikų analize O. Milašiaus eilėraštyje "La Berline arrêtée dans la nuit". Straipsnio autorė naudojasi M. Nowotnos šio eilėraščio analize bei jo vertimais, atliktais J. Urbšio, A. Nykos-Niliūno, A. Patacko, į lietuvių kalbą. Prieinama prie išvados, jog vertėjas, pasitelkęs į pagalbą ar literatūrologines, ar semiotines analizes, ar pats analizuodamas eilėraštį, negalėdamas perteikti eilėraščio visumos, turėtų išskirti svarbiausius eilėraščio prasmės komponentus, kad jie išliktų nepakitę vertime.

ENThe article analyzes the problems, arising when translating poetry, such as: the specifics of the poetical text and very close relations between the form and content of the poem. Attempts are made to investigate why the complete transposition of the elements of the lexis of the main composite parts of the meaning of the poem, which can be formed by grammatical expression or the phonic form of the poem to the translation is impossible. When studying the problems first of all the analysis of grammatical tenses in O. Milosz’s poem "La Berline arrêtée dans la nuit" was referred to. The author of the article employs the analysis of the poem, performed by M. Nowotna and its translations into the Lithuanian language, performed by J. Urbšys, A. Nyka-Niliūnas and A. Patackas. The conclusion is drawn that the translator, when employing literaturological or semiotic analyses or when analyzing the poem himself and not being able to convey the totality of the poem, should distinguish the main elements of the meaning of the poem in order for them to remain unchanged in the translation.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15230
Updated:
2018-12-17 10:52:14
Metrics:
Views: 56    Downloads: 1
Export: