Rašytinės lietuvių kalbos ir elektroninio diskurso palyginimas : (dažniausi žodžiai ir žodžių formos bei prasminės žodžių formos)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rašytinės lietuvių kalbos ir elektroninio diskurso palyginimas: (dažniausi žodžiai ir žodžių formos bei prasminės žodžių formos)
Alternative Title:
Comparison of lithuanian written and electronic discourse : (the most frequently used words, word forms and key-words)
In the Journal:
Kalbotyra. 2001, t. 50 (1), p. 103-117
Keywords:
LT
Rašytinė kalba; Elektroninis diskursas; Tekstynas; žodžio formos.
Summary / Abstract:

LTElektroninis diskursas (toliau: ED) - kalbos atmaina, vartojama bendraujant internetu. ED tyrinėtojai nurodo, kad su rašytine kalba ED sieja rašytinė kalbos forma, nesinchroninis bendravimas, ilgalaikiškumas, redagavimo galimybė bei fiksuotumas. Prie sakytinės kalbos ED artina tai, kad tekstas dažniausiai siunčiamas neredaguotas, kalba pasižymi spontaniškumu, elipsiškumu, kontekstiškumu, žodžiai ir posakiai trumpinami, gausiai vartojama neoficialioji leksika, vyrauja pirmojo ir antrojo asmens įvardžiai. Straipsnio tikslas - palyginti dažniausius lietuvių kalbos ED ir rašytinės kalbos (toliau: RK) žodžius, nustatyti prasmines ED žodžių formas, panašumus ir skirtumus. Tai turėtų padėti nustatyti ED vietą rašytinės kalbos atžvilgiu. Rašytinei lietuvių kalbai šiame lyginime atstovauja dviejų dabartinės rašomosios lietuvių kalbos tekstynų - dabartinės rašomosios lietuvių kalbos ir lietuvių kalbos - duomenys, paskelbti mokslinėse publikacijose, o lietuvių kalbos ED duomenys imami iš specialiais programiniais įrankiais apdoroto lietuvių kalbos ED tekstyno, sudaryto iš elektroninių laiškų, parašytų į 36 skirtingų temų naujienų grupes, tekstų. Skirtumus, nustatytus lyginant dažniausius RK ir ED žodžius ir žodžių formas, taip pat nustačius prasmines ED žodžių formas, galima laikyti patvirtinančiais teiginius, kad bendraujant internetu vartojama kalba gerokai skiriasi nuo rašytinės kalbos ir turi ypatybių, artinančių ją prie sakytinės kalbos atmainos. Tačiau teigti, kad ED panašesnis į sakytinę kalbą nei į rašytinę, būtų galima tik atlikus panašų ED ir sakytinės lietuvių kalbos lyginimą.

ENThe article presents the comparison of two different varieties of Modern Lithuanian, i.e. written (WL) and electronic (used for communication on the Internet, ED) built on analysis of the most frequently used words, word forms and key-words. The comparison of lists of the fifty and one hundred most frequently used words and fifty most frequently used word forms, as well as the list of key-words, revealed some differences between WL and ED. There arc more verbs, adverbs and particles among the most frequently used words and word forms in ED than in WL, whereas WL has more nouns. There arc more subordinating conjunctions in ED and co-ordinating conjunctions in WL. First person pronouns arc used more frequently than third person pronouns in ED, while third person pronouns dominate in WL. An important difference between ED and WL is related to the usage of informal vocabulary (non-standard and obscene words) in ED, but not in WL. Some linguistic features of language economy and redundancy and the dialogic form of speech were identified in ED. It is concluded that ED significantly differs from WL and has some features which show its resemblance to spontaneous spoken language. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15180
Updated:
2018-12-17 10:52:12
Metrics:
Views: 40    Downloads: 18
Export: