Eketė Iron Age and Early Medieval hill-fort settlement complex. Aerial archaeology and remote sensing

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Eketė Iron Age and Early Medieval hill-fort settlement complex. Aerial archaeology and remote sensing
Alternative Title:
Eketė - geležies amžiaus ir ankstyvųjų viduramžių piliakalnio ir gyvenvietės kompleksas. Aeroarcheologija ir nuotolinis žvalgymas
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2008, t. 9, p. 8-14
Keywords:
LT
Eketės piliakalnio ir gyvenvietės kompleksas; Dvaras; Lietuvos pajūris; Aeroarcheologija; Kraštovaizdžio tyrimai; Geofiziniai tyrimai; Nuotolinis žvalgymas; Geležies amžius; Ankstyvieji viduramžiai; Aueroarcheologija; Kraštovaizdžio studijos; Vėlyvasis Geležies amžius-ansktyvieji vidurmažiai; Eketės piliakalnis ir gyvenamasis kompleksas; Geofizikiniai duomenys.
EN
Eketė hill-fort settlement complex; Lithuanian coastland; Aerial archaeology; Landscape studies; Geophysical prospecting; Remote sensing; Iron Age; Early medieval time; Hill-fort settlement complex.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinio mokslo laimėjimai leidžia žvalgyti ir tirti archeologinius paminklus jų neardant. Siame straipsnyje pateikiami kompleksinių tyrimų Eketės vietovėje rezultatai. Tyrimų objektas - Eketės geležies amžiaus / ankstyvųjų viduramžių piliakalnio ir senovės gyvenvietės kompleksas. Tyrimo tikslas - rekonstruoti piliakalnio ir gyvenvietės formavimosi raidą naudojant kraštovaizdžio archeologijoje plačiai taikomus neardančiuosius nuotolinių tyrimų metodus - aerofotovaizdų analizės ir geofizikinių tyrimų duomenis. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad piliakalnio gyvenvietė iš neapsaugotos pusės taip buvo įtvirtinta žemės pylimu ir grioviu. Gyvenvietės magnetinio lauko matavimo duomenys leidžia teigti, kad piliakalnio gyvenvietė buvo planinės struktūros. Salia piliakalnio XVIII a. rašytiniuose šaltiniuose minimas dvaras sugriautas II PK metu. Jo tikslią buvimo vietą pavyko lokalizuoti archyvinėje aerofotonuotraukoje. Nedidelės apimties žvalgomieji tyrimai dvarvietėje padėtų nustatyti laiką, kada dvaras piliakalnio papėdėje buvo įkurtas. [Iš leidinio]

ENCurrent advances in science allow us to survey and investigate archaeological sites without destroying them. This article presents the results of integrated archaeological research in the Eketė locality. The object of study is the Iron Age/Early Medieval hill-fort and ancient settlement complex. The aim of the research is to recreate the development of the formation of the hill-fort and settlement using widely applied non-destructive remote sensing methods of landscape archaeology: the analysis of aerial photographic images and geophysical prospecting research data. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
  • Geofizikinių tyrimų metodų taikymas Kernavėje / Inga Merkytė, Rokas Vengalis, Gintautas Vėlius. Metodai Lietuvos archeologijoje : mokslas ir technologijos praeičiai pažinti / sudarė Algimantas Merkevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. P. 366-410.
  • Kuršiai Baltijos jūros erdvėje / Vladas Žulkus. Vilnius : Versus aureus, 2004. 253 p.
  • Lietuvos piliakalniai : atlasas. T. 1, Akmenės-Kupiškio rajonai / sudarytojai Zenonas Baubonis, Gintautas Zabiela ; redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija, 2005. 493 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15123
Updated:
2018-12-17 12:14:02
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: