Relationship between junior schoolchildren smoking initiation and psychological adjustment

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relationship between junior schoolchildren smoking initiation and psychological adjustment
In the Journal:
Psychology and Health. 2005, Vol. 20, suppl. 1, p. 97
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTGerai žinoma, kad vaikų rūkymo pradžia labiau priklauso nuo psichologinių ir socialinių veiksnių, nei nuo fiziologinių veiksnių. Šio tyrimo tikslas - atskleisti ryšius tarp psichologinių veiksnių ir rūkymo pradžios jaunesniųjų moksleivių grupėje. Tyrimas atliktas prevencinės programos metu, kuri buvo taikoma Kauno rajono vidurinėse mokyklose 2003-2004 m. 458 mergaitės ir 478 berniukai, besimokantys šeštoje klasėje, du kartus per metus buvo apklausiami apie jų elgesį, susijusį su rūkymu. Taip pat buvo tiriamas depresiškumas, prisitaikymas mokykloje, savęs vertinimas, priklausomybė nuo nikotino ir trys asmenybės bruožai - ekstraversija/introversija, psichotizmas ir neurotiškumas. Nustatyta, kad tiek mergaitės, tiek berniukai, kurie yra kada nors rūkę, pasižymi labiau neigiamais depresiškumo, prisitaikymo mokykloje, emocinio stabilumo, savęs vertinimo įverčiais, ir yra labiau priklausomi nuo nikotino lyginant su vaikais, kurie niekada nerūkė. Be to, nustatyti aukštesni rūkiusių berniukų psichotizmo skalės įverčiai lyginant su niekada nerūkiusiais berniukais. Būsimiems rūkaliams (tiek berniukams, tiek mergaitėms) pirmo vertinimo metu nustatyti neigiami savęs vertinimo įverčiai, o berniukams - dar ir neigiami depresiškumo bei prisitaikymo mokykloje įverčiai. Galima teigti, kad rūkymo pradžia yra susijusi su blogesniu tiek berniukų, tiek mergaičių psichologiniu prisitaikymu: mokiniai, kurie pirmo įvertinimo metu rūkė arba buvo būsimi rūkaliai, pasižymėjo blogesniu psichologiniu prisitaikymu negu nerūkantys mokiniai.Reikšminiai žodžiai: Pradėjimas rūkyti; Psichologinis prisitaikymas; Smoking initiation; Psychological adjustment.

ENIt is well known that smoking initiation in children depends on psychological and social factors more than on the physiological ones. The aim of this study was to disclose possible relationship between psychological factors and smoking initiation among junior schoolchildren. The study was conducted within the frame of collaborative preventive program carried out in 24 Kaunas region secondary schools in 2003-2004. 458 girls and 478 boys from the 6th grade were invited to participate in the survey on their smoking behavior twice within a year. Initially, they were evaluated on depressive mood, school adjustment, self-evaluation, nicotine dependence and three personality traits - extraversion/introversion, psychoticism and neuroticism (assessed by EPQ). It was found (p<0.05) that both boys and girls, who had ever smoked, had more expressed negative readings of depressiveness, school adjustment, emotional stability, self-evaluation and were more dependent on nicotine than children who had never smoked. The boys also had higher scores on psychoticism scale (p<0.05) as compared to the boys who had never smoked. Future smokers, both boys and girls, initially had negative readings of self-evaluation (p<0.05). Also, the future smokers (boys) had negative scores on depressiveness and school adjustment. A statistical tendency has been found that boys (future smokers) scored higher on neuroticism scale while girls (future smokers) - on psychoticism scale as compared to the children who remained non-smokers during a year. This study confirmed that smoking initiation was related to worse psychological adjustment for both boys and girls. Schoolchildren, who were present smokers and future smokers at the time of the first screening, had more signs of worse psychological adjustment than non-smokers. [From the publication]

ISSN:
0887-0446
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1509
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 33
Export: