Formalioji dialogo vienetų klasifikacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Formalioji dialogo vienetų klasifikacija
Alternative Title:
Formal classification of dialogue units
In the Journal:
Kalbotyra. 2000, t. 48 (1)- 49 (1), p. 143-156
Keywords:
LT
Ciklas; Dialogo vienetas; Formalioji klasifikacija; Replika; Replika-reakcija; Replika-stimulas; Struktūriniai modeliai.
EN
Cycle; Dialogue unit; Formal classification; Replication; Replication-reaction; Replicatio-stimulus; Structural model.
Summary / Abstract:

LTElementarus dialogo vienetas ciklas - tai tam tikrais santykiais susietų replikų kompleksas. Dialogo replikos tarpusavyje yra susijusios koordinaciniais santykiais, kurie nėra tipiški monologo pasakymų jungtims. Koordinacinių santykių pagrindas - atbalsis į pašnekovo komunikacinius ketinimus. Kitaip tariant, dialoginio ciklo ribos sutampa su pagrindinių komunikacinių intencijų paskelbimu ir jų realizacija. Tokį ciklo požymį tyrėjai vadina uždarumu, baigtumu. Teigiama, kad, paskelbus intenciją, yra kuriama komunikacinė įtampa, kuri išnyksta tik tada, kai komunikacijos tikslas yra pasiektas. Žiūrint formaliai, tokią įtampą panaikina paskutinė ciklo replika. Skiriant formalius dialogų modelius, negalima neatsižvelgti į replikų funkcijas. Tirti V. Bubnio romano "Svečias" (1998) dialogai ir nustatyti 6 tipų struktūriniai ciklų modeliai. Šiame straipsnyje kontekste lygiavertėmis laikomos tiek žodinės, tiek fizinės reakcijos. Tokia neverbalinė veikla literatūroje vadinama kūno kalba arba gestų kalba. Gestai suprantami kaip kūno judesiai ir pozos, kuriuos suvokia recipientas ir kurie skirti perteikti emocinę ir intelektualią informaciją. Straipsnyje manoma, kad neverbalinė veikla nesiriboja vien gestais. Ji apima, pavyzdžiui, ir mimikas, kontaktus akimis bei pan. - laikomasi nuomonės, kad mimika ir gestai dialoge gali atlikti replikos funkciją.

ENThe elementary dialogue unit is a cycle which presents a complex of replications bound by certain relations. In it both replications of verbal expression and those of body language arc considered equivalent. The present article is based on "Svečias" (The Guest), a novel by Vytautas Bubnys. The following structural models of cycles were singled out: 1. Binomials: St -->Re. These arc the most often produced dialogue cycles when a speaker's (St) communicative intention is asserted, to which a dialogue partner (Re) correspondingly reacts. 2. Trinomials: a) St -->Re -->C; i.e. stimulus - reaction - comment, by which an observation on both reaction and stimulus can be made. b) In -->St -->Re: introduction - stimulus - reaction. Replication-introduction presents certain matters of context. Then stimulus narrows the theme set out in the introduction section and puts a question which is answered by reaction. 3. Fournomials: St1 -->(St2 -->Re3) -->Re1,: stimulus St, formulated by the addresser which he or she later specifics by stimulus St2. Then communicant Re2 responds to the latter stimulus and only then reaction Re, is produced to the first stimulus. 4. Fivenomials: St1 -->St2 -->Re2) -->Rc1: it looks as if it were a fournomial cycle supplemented by comment С of replication Re1. 5. Sixnomials: St1 -->(St2 -->Re2) -->(St3 -->Re3) -->Re1: they arc structured in a similar manner as fournomial cycles do; only one more pair of replications appears. 6. Monomials: St -->Re = 0: i.e. there is no reaction towards verbal stimulus because the addressee of the dialogue for some reasons docs not wish to respond or does not understand the stimulus. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15061
Updated:
2018-12-17 10:42:40
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: