Latv. dęgun-s and three different -n terminations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Latv. dęgun-s and three different -n terminations
Authors:
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 2, p. 339-340
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Latvių kalba / Latvian language; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTLatvių kalbos degun-s (su reta -un- priesaga: Endzelīns 1971, 106; Būga RR II 213: vienintelis žodis latvių kalboje su tokia priesaga), deguon-s (dial.) 'nosis' turėtų reikšti 'bėgiką' ir pan. Iš tiesų tai agento priesaga. Ši priesaga, straipsnio autoriaus nuomone, turėjo bent jau baltų kalbose susilieti su *-l[w](o)n-; taigi *H[3](l[w]) turėjo suskardinti gretimą konsonantizmą: *-len-, *H[2]ap-H[3]( )n-, *peik'- (*l [w]-n-) Hamp 2004, 64; 1988; 1994a ir kt.). Vadinasi *t(e)k [w]-l [w](o)n- >*d(e)g [w]-( )n- yra iš tiesų itin reikšminga formai degu(o)ns, kurioje skardumas galėjo paplisti per nulinio laipsnio pamatinę formą. Ankstyvaisiais laikais nulinio laipsnio kamienas turėjo būti labai tinkamas paradigmos silpniesiems linksniams, ir sintaksiškai "silpni" daiktavardžio nosis, lietuvių nosis *nVH[a]s- linksniai pasirodė kaip lengviausių ir efektyviausių pradžių klasė supletyviam šnekamosios kalbos kamienui sudaryti.Reikšminiai žodžiai: Latvių kalba; Etimologija; Latvian; Etymology.

ENThe degun-s in the Latvian language (with the rare suffix -un-: Endzelīns 1971, 106; Būga RR II 213: the only word in the Latvian language with such a suffix), deguon-s (dial.) 'nose' should mean 'runner', etc.. This is actually the agent meaning suffix, which, in the opinion of the author of the article, had to, at least in the Baltic languages, merge with *-l[w](o)n-; therefore *H[3](l[w]) had to voice the adjacent consonants: *-len-, *H[2]ap-H[3]( )n-, *peik'- (*l [w]-n-) Hamp 2004, 64; 1988; 1994a, ir kt.). Therefore *t(e)k [w]-l [w](o)n- >*d(e)g [w]-( )n- is actually of a special importance to the form degu(o)ns, in which the voice could have spread through the underlying form of the zero degree. During the early times the zero degree stem had to be very suitable for the week cases of the paradigm and the syntactically “weak” cases of the noun nosis, Lithuanian nosis *nVH[a]s- appeared as the class of simplest and most efficient beginnings for formation of the suppletive stem in the spoken language.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1506
Updated:
2018-12-20 23:08:40
Metrics:
Views: 39    Downloads: 1
Export: