XIX a. pabaigos - XX a. vidurio kaldinti kryžiai Raseinių rajono kapinėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX a. pabaigos - XX a. vidurio kaldinti kryžiai Raseinių rajono kapinėse
Alternative Title:
Forged crosses in Raseiniai district at the end of the 19th - beginning of the 20th centuries
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2008, Nr. 5, p. 38-49
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Liaudies kalvystė; Metalo dirbiniai; Kalviai.
Keywords:
LT
Kalviai; Liaudies kultūra / Folk culture; Metalo dirbiniai; Paveldas / Heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - XIX a. pabaigos - XX a. vidurio vietinių meistrų kalti kryžiai Raseinių rajono kapinėse. Tikslas - išskirti pagrindinius meninius Raseinių rajono kaldintų antkapinių kryžių bruožus, aptarti jų reljefų ikonografiją. Metodai - aprašomasis, lyginamasis, tipologinis. Išvados - geležiniai kryžiai Raseinių krašte yra ornamentuoti ne itin gausiai, bet gana įvairiai. Išliko nemažai senų retos konstrukcijos bei puošybos paminklų - kryžių su kaldintu postamentu bei lietais šventųjų reljefais. Apžvelgus metalinių antkapinių paminklų tyrinėjimus paaiškėjo, kad tik keliuose leidiniuose užsimenama apie Raseinių kryždirbystės paveldą. Neištirtos ir šio rajono kapinės. Daugiausia šio krašto geležinę kryždirbystę reprezentuojančios ikonografinės medžiagos esama nacionalinių muziejų rinkiniuose. Apibendrinus straipsnyje pateiktą ikonografinę bei faktologinę medžiagą galima teigti, kad Raseinių rajono kapinėse yra išlikę senų retos konstrukcijos bei puošybos kryžių. Įdomiausi ir rečiausi yra kryžiai su kaldintu postamentu bei liaudies meistrų lietais reljefais. Dažniausiai sutinkami siužetai - Nukryžiuotasis (arba išplėtota Nukryžiavimo scena) bei Šiluvos Švč. Mergelės Marijos atvaizdas. Kiti antkapiniams geležiniams paminklams būdingi siužetai - Pieta, Jėzus, nešantis kryžių, Švč. Marija Maloningoji, apaštalai. Metaliniai kryžiai su sventųjų figūrėlėmis yra sinkretinio lietuvių liaudies meno pavyzdys. Jų paskirtis tokia pati kaip ir tradicinių medinių memorialinių paminklų.

ENThe paper focuses on crosses in Raseiniai District cemeteries made by local mastersup to the mid 20"'century. Previously they have not been researched. Iroti monuments arc the part of the cultural heritage that is rapidly disappearing and urgently needs documenting and recording. Iron crosses around Raseiniai are different. They vary from simple crossed metal bars to complieated, openwork, and amply decorated ones, sometimes even ereeted on chiselled platforms. Forged crosses were decorated here with otherwise rare reliefs moulded by loeal masters, such as segmental stars, liturgical attributes and especially figures of saints. Most frequent subjects are the crueification (alternatively the whole scene of the crueification) and the Siluva portrait of the Virgin Mary. Other popular subjects are the Lamentation. Jesus carrying the Cross, the Virgin Mary the Merciful, and the apostles. Iron crosses with figures of saints are examples of sinehretieal Lithuanian art. Their purpose is the same as that of traditional wooden tombstones. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15009
Updated:
2018-12-17 12:13:51
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: