T. Serafinskio Kryžiaus kelio stočių ikonografija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
T. Serafinskio Kryžiaus kelio stočių ikonografija
Alternative Title:
Iconography of T. Serafinski's stations of the cross
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2008, Nr. 2, p. 24-36
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bagaslaviškis; Jieznas; Kėdainiai; Kaunas; Žemoji Panemunė; Bažnyčios; "Kryžiaus kelias"; Sakralinė; Tapytojai; Ikonografija; Temos; Paveikslai; Ciklai; Pasijos; Vaizdavimas; Churches; Stations of the Cross; Iconography; Christ's Passion.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Ciklai; Ikonografija / Iconography; Jieznas; Kėdainiai; Kryžiaus kelias; Pasijos; Paveikslai; Paveldas / Heritage; Tapytojai; Temos; Vaizdavimas; Žemoji Panemunė.
EN
Christ's Passion; Stations of the Cross.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamos naujai atributuotos Kryžiaus kelio stotys, esančios Bagaslaviškio, Jiezno (Kaišiadorių vyskupija), Kėdainių Šv. Juozapo (Kauno vyskupija), Kauno Švč. Trejybės (perkeltos iš Stakių), Metelių, Žemosios Panemunės (Vilkaviškio vyskupija) bažnyčiose. Remiantis Kauno Švč. Trejybės paveiksle rasta signatūra, jos priskirtinos pasimokiusiam tapytojui J. Serafinskiui. Tapytojas specializavosi šio žanro tapyboje, pagal sukurtą autorinį etaloną XIX a. 8-10 deš. jis nutapė keletą Kryžiaus kelio ciklų-kartočių, kurių ikonografija bei kompozicija nežymiai skiriasi, panaudoti keli kai kurių stočių (XI, XII, XIII) variantai. Jo kūrybai buvo būdingas kompiliacinis, interpretacinis metodai. Paveiksluose galima atpažinti įvairių grafinių provaizdžių įtaką: vokiečių grafikų M. Engelbrechto bei C. Mayerio leidykloje atspaustų raižinių, maldynų iliustracijų (Le Berny, Deberny) bei vėlesniame Kėdainių bažnyčių cikle panaudotus tipografinių leidinių intarpus. Vis dėlto stočių kompozicijas jis savitai sukomponuoja bei papildo retais ikonografiniais bei simboliniais elementais. Jų prasmę pabandyta dešifruoti pasitelkus to meto pasijų literatūrą, augustinių vienuolės mistikės Katharinos Emmeryk tekstą. Tarp J. Serafinskio Kryžiaus kelio kartočių išplėtotu naratyvu bei kitokia horizontalia paveikslų forma išsiskiria Žemosios Panemunės ciklas. Ikonografiniu požiūriu šis Kryžiaus kelias yra priskirtinas prie įdomiausių šio žanro pasimokiusių meistrų kūrinių. Vertingi Kauno Švč. Trejybės cikle stočių pavadinimai, nurašyti nuo 1860 m. maldynų, daryti spaudos draudimo metu. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the stations of the cross found in Bagaslaviskis. Jieznas (Kaisiadoriai diocese). Kedainiai St. Joseph (Kaunas diocese), Kaunas Holy Trinity, and Meteliai, Lower Panemune (Vilkaviskis diocese) churches. According to the iconography, compositions, artistic style, and brush stroke they can be attributed to one author that has been identified having found a signature on one of the Kaunas church of the Holy Trinty cycle pictures. The painter specialised in stations of the cross. Using different base images he created an authorial model according to which he made several repetitions in the 1870s-1880s. The outstanding Stations cycle of the Lower Panemune church was probably commissioned. This cycle is of particular importance in T Serafinski's biography as an artist as well as in the whole creative heritage of the 19th century professional masters. It stands out through its best developed iconography uf the Stations. Having looked at the base images and the books on Stations of the time, it can be stated that T. Serafinski's stations reflect the contemporary perception of Christ's Passion coined by religious practices, common images, hymn books and literature on the passion. This paper identifies one more anonymous painter that enlarges the list of the second half of the 19th century religious artists. !t is the first attempt at talking about T. Serafinski'.s creative output and the specialities of this genre in the second half of the 19th century. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Kryžiaus kelio iliustracijos Lietuvos XIX a. leidiniuose / Asta Giniūnienė. Menotyra. 2011, t. 18, Nr. 1, p. 48-66.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14996
Updated:
2018-12-17 12:13:47
Metrics:
Views: 20    Downloads: 9
Export: