Fonetinių duomenų laukas aiškinamuosiuose žodynuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fonetinių duomenų laukas aiškinamuosiuose žodynuose
Alternative Title:
Phonetic information in modern dictionaries
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2005, t. 14, Nr. 2, p. 57-65
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTNors pagrindinis žodynų sudarymo tikslas – pateikti žodžių reikšmių aprašus, fonetinės leksinio vieneto ypatybės taip pat žymimos: visų pirma, dėl to, kad fonetiniai skirtumai dažnai susiję su reikšmės skirtumais, antra – dėl vartotojams reikalingos informacijos apie žodžių tarimą. Šio straipsnio tikslas – aptarti, kokia fonetinė informacija turėtų būti pateikiama žodynuose. Nors pateikiamos informacijos pobūdis priklauso nuo kiekvienos kalbos ypatybių, leksikografams reikėtų atsižvelgti į ortografinės sinonimijos, ortografinės homonimijos dėsnius ir įvairias rašybos išimtis, taip pat į prozodinius žodžio požymius.Reikšminiai žodžiai: Fonetinių duomenų laukas; Ortografinė sinonimija; Ortografinė homonimija; Fonetinė transkripcija; Žodynai, aiškinamieji; Fonetiniai duomenys; Transkripcija; Prozodija.

ENEven though, the main goal of editing a dictionary is to present definitions of meanings of words, phonetically features of a lexical unit are also noted down: firstly, because phonetic differences are often linked to differences in meaning, secondly, because users need information on pronunciation of words. The aim of this article is to discuss what phonetic information should be presented in dictionaries. Even though, the nature of presented information depends on specific features of every language, lexicographs should take into account the laws of orthographic synonyms, orthographic homonyms and various exceptions of written language as well as prosodic features of words.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1496
Updated:
2021-03-01 08:51:37
Metrics:
Views: 71    Downloads: 4
Export: