Jaunimo su aukštuoju išsilavinimu padėtis darbo rinkoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo su aukštuoju išsilavinimu padėtis darbo rinkoje
Alternative Title:
The Position of youth with graduate degrees in the labor market
In the Book:
Akademinis jaunimas permainų metais. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 178-189. (Ekonominės ir socialinės politikos studijos ; 1)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Jaunimas; Jaunimas su aukštuoju išsilavinimu; Nedarbas; Užimtumo lygis; Įsidarbinimo galimybės.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Įsidarbinimo galimybės; Jaunimas / Youth; Nedarbas / Unemployment; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTNedarbas yra viena iš aktualiausių postmodernios visuomenės problemų, kuri paliečia visų socialinių sluoksnių atstovus, neatsižvelgiant į jų amžių, lytį, kvalifikaciją, profesinius įgūdžius, darbo stažą. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ekonominėse veiklose nekvalifikuotą ar mažai kvalifikuotą fizinį darbą vis labiau pakeičia aukštos kvalifikacijos specialistų intelektualinė veikla. Iš pagrindų pasikeitė ir darbdavių reikalavimai samdomų darbuotojų išsilavinimui, jų universalumui, kūrybinei iniciatyvai, gebėjimams dirbti su šiuolaikine technika ir technologija. Todėl kuo labiau ištobulintos šios žmogaus savybės, tuo geriau jis sugeba prisitaikyti prie sparčiai kintančių darbo rinkos sąlygų. Dėl šios priežasties nedarbas ypač skaudžiai palietė mažiau išsilavinusius, taip pat ir nepaklausių profesijų darbuotojus. Pagal oficialią statistiką [...] specialistai su aukštuoju išsilavinimu sugeba greičiau įsidarbinti ir su mažesnėmis laiko sąnaudomis įgyja naujų profesinių žinių ar greičiau persikvalifikuoja. Tačiau mažėjant bendram nedarbo lygiui šalyje, vis labiau ryškėja naujos užimtumo ir nedarbo tendencijos tarp šalies gyventojų su aukštuoju išsilavinimu. Šioms tendencijoms apžvelgti ir skiriamas šis straipsnis. Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu padėtis darbo rinkoje analizuojama remiantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR darbo ir socialinės apsaugos ministerijos, Statistikos departamento, Darbo ir socialinių tyrimų instituto statistikos šaltiniais ir leidiniais, informaciniais pranešimais, specialiųjų tyrimų duomenimis bei mokslinių konferencijų medžiaga. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENUnemployment is one of the most acute problems of postmodern society, which touches representatives of all social layers, regardless of their age, gender, qualification, professional skills, work experience. After restoration of Lithuania’s independence, in economic activities, unqualified or little-qualified physical work is more and more often replaced by intellectual work of highly-qualified professionals. Employer’s requirements for hired employees have changed radically: they are required to be universal, demonstrate creative initiative, skills needed in working with contemporary equipment and technologies. Therefore, the more developed are personal skills, the easier a person will be able to adapt to changing conditions of the labor market. For this reason, unemployment painfully affected less-educated individuals, those trained in unpopular occupations. According to official statistics […] professionals with higher degree diplomas are capable of finding employment quicker and take less time to acquire new professional skills or to change their occupation. However, as general unemployment level within the country decreases, there emerge new occupational and unemployment trends among educated citizens. This article purports to examine these trends. The situation of inhabitants with higher education degrees in the labor market is analyzes on the basis of sources and publications, informational reports, special research data of Ministries of Education, Labor and Social Security, Department of Statistics, Labor and Social research institute.

ISBN:
9955-20-055-3
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1495
Updated:
2013-04-28 15:29:57
Metrics:
Views: 35
Export: