Bohumil Vykypěl, Studie k šlech­tickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Bohumil Vykypěl, Studie k šlech­tickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 3, p. 511-518
Recenzuojama knyga: Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická / Bohumil Vykypěl 2004 235 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Germanizmai; Slavizmai; Baltų kalbos; Altajaus kalbos; Luvių kalba; Tocharų kalbos; Kyliaraštis; Senoji lietuvių kalba; Prūsų kalba.
Keywords:
LT
Bohumil Vykyp?l. Studie k šlechtick?m titul?m v germ?nsk?ch, slovansk?ch a baltsk?ch jazyc?ch : etymologie jako pomocn? v?da historick?; Baltų kalbos / Baltic languages.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Bohumil Vykypěl knyga ,,Studie k šlech­tickým titulům v germįnských, slo­vanských a baltských jazycích” (“A study on the aristocratic titles in the Germanic, Slavic and Baltic languages”), parengta disertacijos pagrindu. Recenzentas aptaria knygos struktūrą, kai kurias knygoje pateiktas leksemas, diskutuoja su autoriumi apie jų etimologiją. Recenzijos autorius teigia, kad ši studija, pagrįsta išsamia daugelio šaltinių analize, puikiai atspindi germanų, slavų ir baltų kalbų terminologiją, skirtą aristokratijai įvardinti.

ENThe critique analyses Bohumil Vykypěl’s book “A study of the Aristocratic Titles in the Germanic, Slavic and Baltic Languages”, which was developed from a thesis. The reviewer discusses the structure of the book and some lexemes presented in the book, and discusses their etymology with the author. The author of the critique states that the study is based on a thorough analysis of numerous sources. It perfectly reflects the terminology of Germanic, Slavonic and Aistian languages, which expresses aristocratic titles.

ISBN:
8021033770
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Балто-южноанатолийские изоглоссы / В.В. Иванов. Балто-славянские исследования. 2002, 15, p. 215-250.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1494
Updated:
2018-12-17 11:44:47
Metrics:
Views: 37    Downloads: 2
Export: